Häften (6)

Objektnummer över 5000 är prissänkta objekt från tidigare auktioner.

×
Lot 2446
Utrop 1 500 SEK
SEK
Lot 2446
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2446
Utrop: 1 500 SEK
Sweden. Booklet Facit H38CB R , 1939 Per Henrik Ling 20 × 5 öre green, perf at 4+3 sides. Very fine. SEK 4000 Sweden. Booklet Facit H38CB R , 1939 Per Henrik Ling 20 × 5 öre green, perf at 4+3 sides. Very fine. SEK 4000 Visa mindre
Lot 2447
Aktuellt bud: 400 SEK
SEK
Lot 2447
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2447
Resultat: 400 SEK
Utrop: 400 SEK
Sweden. Booklet Facit H39CC R , 1939 Gustaf V small numerals 20 × 10 öre violet perf at 4 sides. Very fine. SEK 1000 Sweden. Booklet Facit H39CC R , 1939 Gustaf V small numerals 20 × 10 öre violet perf at 4 sides. Very fine. SEK 1000 Visa mindre
Lot 2448
Aktuellt bud: 500 SEK
SEK
Lot 2448
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2448
Resultat: 500 SEK
Utrop: 500 SEK
Sweden. Booklet Facit H43BCC R , 1940 Carl Michael Bellman 20 × 5 öre green, perf on 4 sides with postal instructions.. Läs mer Sweden. Booklet Facit H43BCC R , 1940 Carl Michael Bellman 20 × 5 öre green, perf on 4 sides with postal instructions on cover. Very fine. SEK 1200 Visa mindre
Lot 2449
Aktuellt bud: 1 200 SEK
SEK
Lot 2449
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2449 Ca
Resultat: 1 200 SEK
Utrop: 500 SEK
Sweden. Booklet Facit H176B , 1966 World Speed Skating Champ. 4×5 + 4×25 + 2×40 öre English text. 1200 booklets in original packaging. Sweden. Booklet Facit H176B , 1966 World Speed Skating Champ. 4×5 + 4×25 + 2×40 öre English text. 1200 booklets in original packaging. Visa mindre
Lot 2450
Utrop 300 SEK
SEK
Lot 2450
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2450 K
Utrop: 300 SEK
Sweden. Booklet Facit H180C2 , Drottningholm with offset print and central reg. Very fine booklet. SEK 1600 Sweden. Booklet Facit H180C2 , Drottningholm with offset print and central reg. Very fine booklet. SEK 1600 Visa mindre
Lot 5225
Aktuellt bud: 400 SEK
SEK
Lot 5225
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 5225
Resultat: 400 SEK
Utrop: 400 SEK
Sweden. Booklet Facit H53 , 1940 Carl Michael Bellman 20 × 5 öre green, perf on 3 sides. Very fine. SEK 4000 Sweden. Booklet Facit H53 , 1940 Carl Michael Bellman 20 × 5 öre green, perf on 3 sides. Very fine. SEK 4000 Visa mindre

Svenska frimärken och försändelser omfattar en mängd möjliga samlingsområden. Det enskilda föremålet är, i sig, inget egentligt samlingsområde utan det är när man sätter samman ett antal objekt med någon gemensam nämnare som det blir en samling.

Philea erbjuder ett mycket stort utbud vid sina auktioner, ett utbud som passar alla plånböcker. Det innebär att om du vill sälja så är Philea också en bra partner.

Svenska frimärken ger en spännande inblick i Sveriges historia, kultur, natur, vetenskapliga landvinningar, berömda personligheter och mycket, mycket mer. Frimärken delas ibland in i kategorierna bruksfrimärken, jubileumsfrimärken, välgörenhetsfrimärken, tjänstefrimärken, lösenfrimärken och övriga frimärken.

Ostämplade frimärken med eller utan varianter, stämplade frimärken, olika ortsstämplar, stämplar från ett visst geografiskt område (exvis län) är bara några exempel på hur man kan samla. Man söker stämplar som är placerade mitt på frimärket, rättvända och med all information i stämpeln läsbar. En viss frimärksutgåva, exvis skilling banco eller Gustaf V Medaljong, är ett sätt att samla. Samlar man ostämplade frimärken ska dessa, i regel, vara med oskadad originalgummering på baksidan. För de allra äldsta svenska frimärkena är dock detta nästan omöjligt.

Provtryck, frimärken med visst tema, feltryckta frimärken eller olika slags s k miniark (block) med frimärken är också samlingsområden inom denna kategori, eller kan ingå i samlandet av en viss frimärksutgåva. Feltryckta frimärken kan vara väldigt eftertraktade, och därmed dyra.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Där söker man häften med postens olika markeringar (cylindersiffror, ryggtryck, kontrollnummer mm) men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag.

Brev och handskrifter ingår i denna kategori också liksom dokument med anknytning till postverksamhet samt postens olika blanketter och etiketter. Att beskriva ett geografiskt områdes posthistoria med brev, frimärken, dokument mm är ett populärt sätt att samla, där även annat än frimärken och rena försändelser ingår. Ett annat sätt att samla är att beskriva typer av posttjänster såsom lösenbrev, censurbrev, krigsfångepost eller flygpost. Även brev, dokument och försändelser ”före frimärkstid”, d v s före 1855, bör vara med om sådana finns. Det kallas förfilateli.

När man letar efter objekt till sin samling kan det vara lönsamt att söka s k utförsäljningsobjekt, d v s objekt som säljs till särskilt lågt pris. Många gånger är det just sådant material som saknas i den egna samlingen och därmed fyller igen en förarglig lucka.