AUKTIONSKALENDER

Auktion Datum Tidpunkt Typ av auktion Plats
379a onsdag 7 oktober 11:00 Auktion 379, Sverige Stockholm
379b torsdag 8 oktober 11:00 Auktion 379, övriga världen Stockholm
MA19 lördag 14 november 10:00 Myntauktion 19 Stockholm
380 torsdag 26 november 11:00 Kvalitetsauktion 380 Stockholm + online live
2051 torsdag 17 december 10:00 Julauktion Internet
381a onsdag 20 januari 00:00 Auktion 381, Sverige Internet
381b torsdag 21 januari 00:00 Auktion 381, övriga världen Internet
382 torsdag 18 februari 00:00 Auktion 382 Internet
383 torsdag 18 mars 00:00 Auktion 383 Internet
384 torsdag 15 april 00:00 Auktion 384 Internet
MA20 lördag 8 maj 00:00 Myntauktion 20 Stockholm
385 torsdag 27 maj 00:00 Kvalitetsauktion 385 Stockholm
386 torsdag 17 juni 00:00 Auktion 386 Internet