• Hem
  • Budgivning

HUR BUDGIVNING GÅR TILL

Bud kan lämnas på följande sätt (gäller samtliga auktioner):

Det säkraste sättet är dock att lämna bud via www.philea.se – det tar bort risken för överföringsfel och andra mänskliga faktorer.

Vi rekommenderar INTE att bud sänds via vanliga mail eller telefonsamtal. Detta innebär större risk för överföringsfel på grund av den mänskliga faktorn.

Salsauktion (ej Live)

Här tar auktionären normalt upp tio objekt i taget (s.k. Amerikansk metod), men vid stort intresse i salen tas varje objekt upp.

Bud kan lämnas när auktionen lagts upp, och även under den tid auktionen pågår. Enda undantaget är de objekt som tillfälligt är låsta för avgörande i salen. Denna låsning utgör ett visst antal objekt som kan variera från auktion till auktion, men information om detta kan utläsas på hemsidan. Låsningen flyttas fram tio objekt i taget i takt med auktionens framskridande.

Under auktionens gång kan bud läggas på objekt som ännu ej ingår i låsningen eller har klubbats i salen. Osålda objekt kan direkt köpas för utrop + provision så snart låsningen har upphört.

Budgivning via hemsidan sker i inloggat läge. Efter sökning av önskat område visas valda objekt med eventuell bild, nuvarande startpris, kort beskrivning och en knapp "LÄGG I BUDKORG" eller en knapp med en kundkorg. Här visas samtliga bud som ännu inte sänts in skarpt.

I budkorgen kan man ändra leveransadress och ange en beloppsbegränsning för hela korgen, även om summan av alla bud överskrider summan. Dessutom är det möjligt att ange Alternativbud om det finns flera likvärdiga objekt men budgivaren endast önskar få ett av dem. Det är möjligt att ha flera budkorgar med olika begränsningar.

En budkorg kan Uppdateras flera gånger och Skickas in när den anses vara klar.

Ett alternativ till att lägga buden i budkorgen är att trycka på knappen "Lägg bud". Då läggs budet in skarpt på en gång utan att hamna i någon budkorg. Detta sker enklast genom att klicka på bilden i stället för att klicka på " "LÄGG I BUDKORG".

Vi sänder överbjudningsmail till överbjudna kunder med direkt möjlighet till att bjuda över, men bara innan auktionen startar i salen.

Du kan bjuda hur många gånger som helst, och du bjuder aldrig över dig själv.

Skriftliga bud bevakas på för budgivaren förmånligaste sätt, se auktionsvillkoren.

Vi noterar buden strikt i den ordning de kommer till oss. Eftersom först angivna bud gäller vid lika bud, är det viktigt att lämna buden till oss i god tid.

Startpris avser aktuellt gällande belopp (näst högsta bud + en höjning eller i förekommande fall utrop)

Live-auktion

Auktionen tas upp ett och ett i salen och avgörs av utroparen. Först ställs alla tidigare bud mot varandra och sedan mot eventuella bud i salen inkl. bud på telefon.

Utroparen sätter i gång en nedräkning för varje objekt. Denna nedräkning visas i realtid på alla inkopplade datorer över hela världen och budgivare både i salen och via Internet har möjlighet att direkt bjuda över, varpå en ny nedräkning startas. När denna har löpt ut klubbas objektet och auktionären tar upp nästa objekt.

Budgivning före auktionens start: Samma som för Auktion i sal.

Internetauktion

Denna auktion avgörs helt på Internet utan både sal och papperskatalog. Hela auktionen avslutas på en gång, på ett bestämt datum och tidpunkt. Därefter kan osålda objekt köpas för utrop + provision ett antal dagar efter auktionen.

Budgivning före auktionens start: Samma som för Auktion i sal.