• Hem
 • Så här går det till

SÅ HÄR GÅR DET TILL

 1. Ge oss information om Ert material: t.ex. typ av objekt, utrop enligt Er uppfattning, vikt och ungefärligt antal objekt.
 2. Om vi tycker att Er inlämning passar in på vår nästkommande auktion – vi tar emot allt om utropet per objekt uppgår till minst 300:- (singlar) och 500:- (samlingar), och vi tror oss kunna sälja det – får Ni ett meddelande från oss att Ni kan sända objekten.
 3. Sänd i rekommenderad/försäkrad försändelse – eller lämna objekten personligen på något av våra kontor. Bifoga uppgifter om vilket konto vi skall använda för utbetalning till er.
 4. Rör det sig om större mängder har vi också möjlighet att hämta hos Er.
 5. Ni kommer att få en kvittens från oss att vi mottagit Era objekt med preliminära beskrivningar och utrop.
 6. Om Ni finner vår preliminära beskrivning felaktig, eller om Ni vill ändra på något, korrigerar vi beskrivningen innan katalogen trycks.
 7. Vi färdigställer beskrivningarna och bestämmer slutliga utropspriser.
 8. Vi sänder en auktionskatalog till Er.
 9. Därefter kommer Ni få ett meddelande om vilka objektnummer som är "Era". Detta sker i vår samlade redovisning som upptar alla objekt Ni har inlämnade hos oss: både objekt som eventuellt skall redovisas från föregående auktion, och nya objekt som Ni lämnat in till den förestående.
 10. Inlämnare kan i inloggat läge följa de aktuellt inlämnade objekten både innan och efter auktionen startat under rubriken MIN SIDA. Här framgår det undan för undan vad inlämningen kommer att inbringa.
 11. Vår provision uppgår normalt till 20 % inkl moms. Vi använder oss av vinstmarginalsystemet.
 12. Inga andra avgifter tillkommer, utom ev. returporto.
 13. Redovisning till Ert konto kommer ske c:a 6 veckor efter auktionen.
 14. Osålda objekt kan säljas på efterförsäljning till utropspris.
 15. Om objekt ändå förblir osålda, kommer vi med automatik att lägga över dessa på en kommande auktion med något lägre utropspris.

Ett alternativ till försäljning på auktion är att sälja kontant till oss. Du får då förmodligen något lägre betalt än Du skulle få på auktion, men får å andra sidan pengar direkt.

Detta är mest aktuellt för s.k.. nominalfrimärken, d.v.s. nyare ostämplade nordiska märken (även några andra länder är aktuella). Dessa köper vi för ca 15-30 % av pålydande värde.

Dessutom köper vi mynt av alla slag som inte bedöms passa på auktion. Det är mest frågan om "plånboksslitna" silvermynt efter 1872. Se här vår avdelning www.myntkompaniet.se som innehåller en aktuell tabell för vad vi betalar per valör och silverhalt.