July 2022: Philea Shop celebrates its one-year anniversary by offering a 25 % discount on more than 10000 selected items philately, postal history, and literature. As usual all lots are offered at set prices without any commission.
Juli 2022: Philea Shop firar ettårsjubileum med att erbjuda 25 % rabatt på över 10 000 utvalda objekt filateli, posthistoria och litteratur. Som vanligt erbjuds alla objekt till fasta priser utan någon tillkommande provision.

Nyheter