Förfilateli - utlandsanknytning (7)

×
Lot 3
Utrop 1 000 SEK
SEK
Lot 3
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 3 K
Utrop: 1 000 SEK
Sweden. Foreign-related cover. Germany. Partly prepaid letter sent from STOCKHOLM 31.10.1843 to Rostock. Franco notation.. Läs mer Sweden. Foreign-related cover. Germany. Partly prepaid letter sent from STOCKHOLM 31.10.1843 to Rostock. Franco notation "bet Elsenour". Cancellations FRANCO HAMBURG (type 1, P: +2000), KS&NPC HAMBURG 7.NOV.43 and HAMBURG 7.NOV.1843. Postage due notation "4" (Hamburger Schilling). The Grand Duchy of Mecklenburg-Schwerin is R4 (4–10 recorded covers), of which this letter is the EARLIEST RECORDED mail to Rostock, according to Ferdén. Visa mindre
Lot 6
Utrop 2 000 SEK
SEK
Lot 6
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 6 K
Utrop: 2 000 SEK
Sweden. Foreign-related cover. Portugal. Prepaid letter dated "Kongl. Spanska Vice-Consulatet Stockholm d. 20 April 1872.. Läs mer Sweden. Foreign-related cover. Portugal. Prepaid letter dated "Kongl. Spanska Vice-Consulatet Stockholm d. 20 April 1872", sent via Stralsund, in German closed mail to Madrid and via Baajoz to Lisbon. Prepaid postage 63 öre. Cancellations FRANCO, P.D., FRANCA and LISBOA 28.4.1872. Superb and scarce. Visa mindre
Lot 1
Utrop 2 500 SEK
SEK
Lot 1
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 1 K
Utrop: 2 500 SEK
Sweden. Foreign-related cover. Norway. Prepaid registered 2-fold NEAR ZONE rate letter (archive folds) sent from ÅMÅL 5... Läs mer Sweden. Foreign-related cover. Norway. Prepaid registered 2-fold NEAR ZONE rate letter (archive folds) sent from ÅMÅL 5.4.1856 to Halden. Registered letters had to have the value of the content declared on the letter. Prepaid postage 8 sk bco and registry fee 16 sk bco. UNIQUE. Visa mindre
Lot 7
Utrop 2 500 SEK
SEK
Lot 7
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 7 K
Utrop: 2 500 SEK
Sweden. Foreign-related cover. USA. Letter dated "Gothenburg 27th aug 1841" forwarded as ship letter to Liverpool and fr.. Läs mer Sweden. Foreign-related cover. USA. Letter dated "Gothenburg 27th aug 1841" forwarded as ship letter to Liverpool and from there by Cunard Line steamer "Columbia" to Boston and Fall River. Cancellations PAID AT LIVERPOOL OCT.5.1841 and BOSTON MS SHIP OCT.21. The ship letter postage 1 Sh was paid in Liverpool. Postage due notation "12" (c). Scarce transatlantic mail with ship notation. Visa mindre
Lot 4
Utrop 6 000 SEK
SEK
Lot 4
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 4 K
Utrop: 6 000 SEK
Sweden. Foreign-related cover. Madeira. Letter sent from NORRKÖPING 4.10.1854 via France and Spain to Lisbon, and from t.. Läs mer Sweden. Foreign-related cover. Madeira. Letter sent from NORRKÖPING 4.10.1854 via France and Spain to Lisbon, and from there by ship to Funchal. Cancellations e.g. STRALSUND 7.10, AUS SCHWEDEN, PD, BERLIN-HAMBURG 8.10, BERLIN-MINDEN, MAGDEBURG-WITTENBERGE 8.10, PRUSSE VALENCIENNES 10.OCT.51 and LISBOA 20.10. Postage due 480 (reis), plus the special levy of 5 % imposed on incoming mail were paid by the addressee. Very scarce and interesting letter sent to Africa. Visa mindre
Lot 2
Aktuellt bud: 400 SEK
SEK
Lot 2
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 2 K
Resultat: 400 SEK
Utrop: 400 SEK
Sweden. Foreign-related cover. France. Partly prepaid letter sent from STOCKHOLM 4.11.1845 to Paris. Cancellations e.g... Läs mer Sweden. Foreign-related cover. France. Partly prepaid letter sent from STOCKHOLM 4.11.1845 to Paris. Cancellations e.g. FRANCO HAMBURG (type 2, P: 1500:-), KS&NPC HAMBURG 10.NOV.45, HAMBURG 10.11, and CPR3. Postage due notation "10". Ex Frimärkshuset 1999. Visa mindre
Lot 5
Aktuellt bud: 1 500 SEK
SEK
Lot 5
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 5 K
Resultat: 1 500 SEK
Utrop: 1 500 SEK
Sweden. Foreign-related cover. Netherlands. Prepaid letter sent from GÖTHEBORG 15.8.1849 by the steamer "Nordstjernan" t.. Läs mer Sweden. Foreign-related cover. Netherlands. Prepaid letter sent from GÖTHEBORG 15.8.1849 by the steamer "Nordstjernan" to Kiel, then via Hamburg to Amsterdam. Cancellations KS&NPA HAMBURG 17.8.1849, HAMBURG A (used in Arnhem), NACH POSTZEIT (after postal time) and FRANCO TOÙT (Van der Linden No. 1516A). Postage due "10" cent applied despite prepaid as the letter was forwarded after postal time. Superb. Depicted in XpoNAT IX. Ex. Nilsson. Visa mindre

Svenska frimärken och försändelser omfattar en mängd möjliga samlingsområden. Det enskilda föremålet är, i sig, inget egentligt samlingsområde utan det är när man sätter samman ett antal objekt med någon gemensam nämnare som det blir en samling.

Philea erbjuder ett mycket stort utbud vid sina auktioner, ett utbud som passar alla plånböcker. Det innebär att om du vill sälja så är Philea också en bra partner.

Svenska frimärken ger en spännande inblick i Sveriges historia, kultur, natur, vetenskapliga landvinningar, berömda personligheter och mycket, mycket mer. Frimärken delas ibland in i kategorierna bruksfrimärken, jubileumsfrimärken, välgörenhetsfrimärken, tjänstefrimärken, lösenfrimärken och övriga frimärken.

Ostämplade frimärken med eller utan varianter, stämplade frimärken, olika ortsstämplar, stämplar från ett visst geografiskt område (exvis län) är bara några exempel på hur man kan samla. Man söker stämplar som är placerade mitt på frimärket, rättvända och med all information i stämpeln läsbar. En viss frimärksutgåva, exvis skilling banco eller Gustaf V Medaljong, är ett sätt att samla. Samlar man ostämplade frimärken ska dessa, i regel, vara med oskadad originalgummering på baksidan. För de allra äldsta svenska frimärkena är dock detta nästan omöjligt.

Provtryck, frimärken med visst tema, feltryckta frimärken eller olika slags s k miniark (block) med frimärken är också samlingsområden inom denna kategori, eller kan ingå i samlandet av en viss frimärksutgåva. Feltryckta frimärken kan vara väldigt eftertraktade, och därmed dyra.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Där söker man häften med postens olika markeringar (cylindersiffror, ryggtryck, kontrollnummer mm) men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag.

Brev och handskrifter ingår i denna kategori också liksom dokument med anknytning till postverksamhet samt postens olika blanketter och etiketter. Att beskriva ett geografiskt områdes posthistoria med brev, frimärken, dokument mm är ett populärt sätt att samla, där även annat än frimärken och rena försändelser ingår. Ett annat sätt att samla är att beskriva typer av posttjänster såsom lösenbrev, censurbrev, krigsfångepost eller flygpost. Även brev, dokument och försändelser ”före frimärkstid”, d v s före 1855, bör vara med om sådana finns. Det kallas förfilateli.

När man letar efter objekt till sin samling kan det vara lönsamt att söka s k utförsäljningsobjekt, d v s objekt som säljs till särskilt lågt pris. Många gånger är det just sådant material som saknas i den egna samlingen och därmed fyller igen en förarglig lucka.