• Hem
  • Fördelar

FÖRDELAR

Om man vill få bäst betalt för samlarföremål, är auktion med tiotusentals kunder som bjuder över varandra det bästa sättet.


  • Med åtta auktioner per år (varav två kvalitetsauktioner och två myntauktioner) är det aldrig långt till nästa auktion.
  • Vi har ett mycket stort inhemskt och internationellt kundunderlag, som består av tusentals kunder från Lars-Tore Erikssons, Frimärkskompaniets, Kihlströms, Novas, Göteborgs Frimärkslagers, Phileas och Samlartjänsts samlade verksamhet under totalt mer än 100 år i auktionsbranschen. Vi har tillsammans hållit c:a 370 auktioner.
  • Alla auktioner avgörs offentligt i sal (utom rena Internetauktioner) och publiceras i sin helhet på Internet. Detta innebär att auktionerna visas för ett mycket stort antal kunder.
  • Vår hemsida är den mest besökta filatelistiska sidan i norra Europa, och antalet internationella kunder som kommer in denna väg ökar ständigt.
  • Vi kan fördela objekt på lämpliga auktioner; t.ex. kan kvalitetsobjekt läggas på kvalitetsauktioner och mer ordinära objekt kan läggas på auktioner i sal, eller på Internetauktion.
  • Varje auktion når 20000-40000 kunder, på Internet, internationella portaler och via post.
  • Den samlade kompetensen i vårt företag är mycket hög.
  • Snabb redovisning, cirka 6 veckor efter auktionen.