Lot 5539

Documents, Sverige. "Förordning" 1820 "Till förekommande af Lurendrägeri och Tullförsnillning". Translation results 46 pages. Unusual and in very good condition.


Ended