Utländska stämplar (8)

Objektnummer över 5000 är prissänkta objekt från tidigare auktioner.

×
Lot 2461
Utrop 300 SEK
SEK
Lot 2461
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2461 K
Utrop: 300 SEK
Sweden. Facit bKe2CII. NORWAY. Norwegian cancellation BUREAU REEXPEDANT DE CHRISTIANIA on postcard dated "Charlottenberg.. Läs mer Sweden. Facit bKe2CII. NORWAY. Norwegian cancellation BUREAU REEXPEDANT DE CHRISTIANIA on postcard dated "Charlottenberg 15 Juli 1879" sent to Norway. Weak crease. Visa mindre
Lot 2462
Aktuellt bud: 650 SEK
SEK
Lot 2462
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2462 K
Resultat: 650 SEK
Utrop: 500 SEK
Sweden. Stamped envelope from Russia to Sweden, with side stamp "FRÅN RYSSLAND" and canc. STOCKHOLM N.ANK.AFT 30.5.97. Postal: 2000:- Sweden. Stamped envelope from Russia to Sweden, with side stamp "FRÅN RYSSLAND" and canc. STOCKHOLM N.ANK.AFT 30.5.97. Postal: 2000:- Visa mindre
Lot 2463
Utrop 700 SEK
SEK
Lot 2463
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2463 K
Utrop: 700 SEK
Sweden. STOCKHOLM 12.4.25. Postcard from Estonia to Danzig, with side stamp "FRÅN ESTLAND". Postal: 2000:- Sweden. STOCKHOLM 12.4.25. Postcard from Estonia to Danzig, with side stamp "FRÅN ESTLAND". Postal: 2000:- Visa mindre
Lot 5231
Utrop 300 SEK
SEK
Lot 5231
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 5231 K
Utrop: 300 SEK
Sweden. Facit bKe4. DENMARK. Danish cancellations HELSINGØR 4.TOG 10.7 and FRA SVERRIG on postcard dated "Helsingborg de.. Läs mer Sweden. Facit bKe4. DENMARK. Danish cancellations HELSINGØR 4.TOG 10.7 and FRA SVERRIG on postcard dated "Helsingborg den 10/7 1886", sent to Germany. Arrival pmk 43 12.7. Visa mindre
Lot 5232
Utrop 400 SEK
SEK
Lot 5232
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 5232 K
Utrop: 400 SEK
Sweden. Facit bKe7, 43. DENMARK. Danish cancellation FRA SVERRIG on postcard dated "Göteborg, d. 17/8 88" sent to German.. Läs mer Sweden. Facit bKe7, 43. DENMARK. Danish cancellation FRA SVERRIG on postcard dated "Göteborg, d. 17/8 88" sent to Germany. Arrival pmk ALTONA 18.8.88. Superb. Visa mindre
Lot 5233
Utrop 300 SEK
SEK
Lot 5233
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 5233 K
Utrop: 300 SEK
Sweden. Facit 33. DENMARK. Danish numeral cancellation 19 (Gothenburg–Frederikshavn route) on Swedish stamp 20 öre Circl.. Läs mer Sweden. Facit 33. DENMARK. Danish numeral cancellation 19 (Gothenburg–Frederikshavn route) on Swedish stamp 20 öre Circle type perf 13, together with single line FRA SVERRIG and transit pmk FREDERIKSHAVN 1.POST 26.8, on cover with content dated "Göteborg d. 9/8 80". Sent to Germany. Somewhat carelessly opened with upper back flap missing. Visa mindre
Lot 5234
Utrop 300 SEK
SEK
Lot 5234
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 5234 K
Utrop: 300 SEK
Sweden. Facit 30, bKe8C. FINLAND. Finnish cancellation ANK 13.10 on postcard dated "Stockholm d. 10/10 1885", sent to Vasa. Sweden. Facit 30, bKe8C. FINLAND. Finnish cancellation ANK 13.10 on postcard dated "Stockholm d. 10/10 1885", sent to Vasa. Visa mindre
Lot 5235
Utrop 300 SEK
SEK
Lot 5235
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 5235 K
Utrop: 300 SEK
Sweden. Facit 54. FINLAND. Finnish cancellation MARIEHAMN 16.V.03 on postcard dated "Stockholm den 12 Maj", sent to Salt.. Läs mer Sweden. Facit 54. FINLAND. Finnish cancellation MARIEHAMN 16.V.03 on postcard dated "Stockholm den 12 Maj", sent to Saltvik, Åland. Also cancelled SUND 19.V.03. Superb. Visa mindre

Svenska frimärken och försändelser omfattar en mängd möjliga samlingsområden. Det enskilda föremålet är, i sig, inget egentligt samlingsområde utan det är när man sätter samman ett antal objekt med någon gemensam nämnare som det blir en samling.

Philea erbjuder ett mycket stort utbud vid sina auktioner, ett utbud som passar alla plånböcker. Det innebär att om du vill sälja så är Philea också en bra partner.

Svenska frimärken ger en spännande inblick i Sveriges historia, kultur, natur, vetenskapliga landvinningar, berömda personligheter och mycket, mycket mer. Frimärken delas ibland in i kategorierna bruksfrimärken, jubileumsfrimärken, välgörenhetsfrimärken, tjänstefrimärken, lösenfrimärken och övriga frimärken.

Ostämplade frimärken med eller utan varianter, stämplade frimärken, olika ortsstämplar, stämplar från ett visst geografiskt område (exvis län) är bara några exempel på hur man kan samla. Man söker stämplar som är placerade mitt på frimärket, rättvända och med all information i stämpeln läsbar. En viss frimärksutgåva, exvis skilling banco eller Gustaf V Medaljong, är ett sätt att samla. Samlar man ostämplade frimärken ska dessa, i regel, vara med oskadad originalgummering på baksidan. För de allra äldsta svenska frimärkena är dock detta nästan omöjligt.

Provtryck, frimärken med visst tema, feltryckta frimärken eller olika slags s k miniark (block) med frimärken är också samlingsområden inom denna kategori, eller kan ingå i samlandet av en viss frimärksutgåva. Feltryckta frimärken kan vara väldigt eftertraktade, och därmed dyra.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Där söker man häften med postens olika markeringar (cylindersiffror, ryggtryck, kontrollnummer mm) men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag.

Brev och handskrifter ingår i denna kategori också liksom dokument med anknytning till postverksamhet samt postens olika blanketter och etiketter. Att beskriva ett geografiskt områdes posthistoria med brev, frimärken, dokument mm är ett populärt sätt att samla, där även annat än frimärken och rena försändelser ingår. Ett annat sätt att samla är att beskriva typer av posttjänster såsom lösenbrev, censurbrev, krigsfångepost eller flygpost. Även brev, dokument och försändelser ”före frimärkstid”, d v s före 1855, bör vara med om sådana finns. Det kallas förfilateli.

När man letar efter objekt till sin samling kan det vara lönsamt att söka s k utförsäljningsobjekt, d v s objekt som säljs till särskilt lågt pris. Många gånger är det just sådant material som saknas i den egna samlingen och därmed fyller igen en förarglig lucka.