Finland, singlar & försändelser (10)

Objektnummer över 5000 är prissänkta objekt från tidigare auktioner.

×
Lot 3170
Aktuellt bud: 500 SEK
SEK
Lot 3170
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 3170
Resultat: 500 SEK
Utrop: 300 SEK
Finland. Facit 3C1 used, Superb quality. SEK 1800 Finland. Facit 3C1 used, Superb quality. SEK 1800 Visa mindre
Lot 3171
Aktuellt bud: 450 SEK
SEK
Lot 3171
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 3171
Resultat: 450 SEK
Utrop: 300 SEK
Finland. Facit 3C2b used, 1864 Coat-of-Arms Russian values 5 k blue, roulette II, two copies on small piece. Finland. Facit 3C2b used, 1864 Coat-of-Arms Russian values 5 k blue, roulette II, two copies on small piece. Visa mindre
Lot 3172
Aktuellt bud: 750 SEK
SEK
Lot 3172
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 3172 K
Resultat: 750 SEK
Utrop: 300 SEK
Finland. Facit R20, R27 cover, 2x3+20 k on censored insured cover sent from MALM 18.1.16 to Sweden. Transit TORNEÅ TORNI.. Läs mer Finland. Facit R20, R27 cover, 2x3+20 k on censored insured cover sent from MALM 18.1.16 to Sweden. Transit TORNEÅ TORNIO 20.1.16 and arrival pmk STOCKHOLM 22.1.16. Tear in the cover and one stamp with tear/folded corner. Visa mindre
Lot 3173
Utrop 8 000 SEK
SEK
Lot 3173
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 3173 V
Utrop: 8 000 SEK
Finland. Facit 33 cover, 1890 Coat of Arms m/89 5 Mk green/red. Cancelled ÅBO/TURKU 14.1.1901, the last day stamps in th.. Läs mer Finland. Facit 33 cover, 1890 Coat of Arms m/89 5 Mk green/red. Cancelled ÅBO/TURKU 14.1.1901, the last day stamps in this series were allowed for domestic use in Finland. AN EXHIBITION ITEM OF IMPORTANCE. Cert Schwenson (2020). SEK 90000 Visa mindre
Lot 3174
Aktuellt bud: 2 600 SEK
SEK
Lot 3174
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 3174
Resultat: 2 600 SEK
Utrop: 500 SEK
Finland. Facit 34 used, 1890 Coat of Arms m/89 10 Mk brown/red. Perfect cancellation HELSINGFORS 21.6.93. A BEAUTY INDEED! Finland. Facit 34 used, 1890 Coat of Arms m/89 10 Mk brown/red. Perfect cancellation HELSINGFORS 21.6.93. A BEAUTY INDEED! Visa mindre
Lot 3175
Utrop 300 SEK
SEK
Lot 3175
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 3175
Utrop: 300 SEK
Finland. Facit 45 used, 1891 Russian types with rings 1 R dark brown/brown-orange etc. Cpl 1 kopek-1 rouble and with some duplicates (19). Finland. Facit 45 used, 1891 Russian types with rings 1 R dark brown/brown-orange etc. Cpl 1 kopek-1 rouble and with some duplicates (19). Visa mindre
Lot 3176
Aktuellt bud: 300 SEK
SEK
Lot 3176
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 3176
Resultat: 300 SEK
Utrop: 300 SEK
Finland. Facit 45 used, 1891 Russian types with rings 1 R dark brown/brown-orange etc. Cpl 1 kopek-1 rouble and with some duplicates (19). Finland. Facit 45 used, 1891 Russian types with rings 1 R dark brown/brown-orange etc. Cpl 1 kopek-1 rouble and with some duplicates (19). Visa mindre
Lot 3177
Aktuellt bud: 500 SEK
SEK
Lot 3177
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 3177
Resultat: 500 SEK
Utrop: 300 SEK
Finland. Facit 47 used, 1891 Russian types with rings 7 R black/yellow. A fine copy. SEK 2500 Finland. Facit 47 used, 1891 Russian types with rings 7 R black/yellow. A fine copy. SEK 2500 Visa mindre
Lot 3178
Utrop 800 SEK
SEK
Lot 3178
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 3178
Utrop: 800 SEK
Finland. Facit 165 on piece, 1930 Zeppelin overprint 10 Mk red on light grey-violet in pair on piece. Finland. Facit 165 on piece, 1930 Zeppelin overprint 10 Mk red on light grey-violet in pair on piece. Visa mindre
Lot 5355
Aktuellt bud: 900 SEK
SEK
Lot 5355
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 5355
Resultat: 900 SEK
Utrop: 900 SEK
Finland. Facit 35–47 used, 1891 Russian types with rings SET (13). F 46 is . SEK 6.600 Finland. Facit 35–47 used, 1891 Russian types with rings SET (13). F 46 is . SEK 6.600 Visa mindre

Norden omfattar samlingar av brev, frimärken mm från Norge, Danmark, Finland, Island, Grönland, Färöarna, Åland och Danska Västindien samt områden som under viss tid varit ockuperade (exvis Karelen), förutom Sverige förstås. Här bör också samlingar med koppling till olika slags internationella missioner (motsv) där militära förband från de nordiska länderna deltagit (Afghanistan, Korea, FN-missioner mm) ingå.

Samlingar och partier från de nordiska länderna förekommer alltid på Phileas auktioner.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod, en viss utgåva med olika tryckningar och varianter (exvis Norges äldre posthornsutgåvor) ett geografiskt område (exvis Fyn i Danmark eller någon viss postväg), ett särskilt tema (exvis sport), stämplar under en viss tidsperiod, eller omfatta alla utgivna frimärken.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Då söker man frimärkshäften med postens olika markeringar men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag. I detta samlingsområde ingår även miniark och souvenirark som blivit allt vanligare under senare år, särskilt sedan postföretagen började med självhäftande frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Emigrantbrev är ett samlingsområde liksom brev till och från kända personer eller brev kopplade till en viss plats (trakt) eller familj. Brev som censurerats lockar rätt många samlare. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev, brev till och från områden där militär deltagit mm) är det många som intresserar sig för. Eftersom huvuddelen av de nordiska länderna varit krigsdrabbade under 1900-talet finns det mycket att botanisera i.

Flera av länderna har lite ”udda områden” som kan utgöra intressanta teman. Sådana kan vara Svalbard eller Danska Västindien.

Samlar man brev och försändelser finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, ingå i en posthistorisk samling. Helsaker har getts ut i alla de nordiska länderna. Här kan man särskilt nämna helsaker utgivna i Finland under tiden före 1917.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.