DVI (6)

Objektnummer över 5000 är prissänkta objekt från tidigare auktioner.

×
Lot 3059
Aktuellt bud: 400 SEK
SEK
Lot 3059
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 3059
Resultat: 400 SEK
Utrop: 400 SEK
Denmark Danish West Indies. Facit 23 , 1887 Surcharges “1 CENT “ / 7 cents yellow/lilac. SEK 2400 Denmark Danish West Indies. Facit 23 , 1887 Surcharges “1 CENT “ / 7 cents yellow/lilac. SEK 2400 Visa mindre
Lot 3060
Aktuellt bud: 500 SEK
SEK
Lot 3060
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 3060
Resultat: 500 SEK
Utrop: 500 SEK
Denmark Danish West Indies. Facit 38–40 , 1905 St. Thomas harbour. Cpl well centered set (3). SEK 2800 Denmark Danish West Indies. Facit 38–40 , 1905 St. Thomas harbour. Cpl well centered set (3). SEK 2800 Visa mindre
Lot 3061
Aktuellt bud: 1 400 SEK
SEK
Lot 3061
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 3061
Resultat: 1 400 SEK
Utrop: 800 SEK
Denmark Danish West Indies. Facit 38–40 used, 1905 St. Thomas harbour SET (3). SEK 4500 Denmark Danish West Indies. Facit 38–40 used, 1905 St. Thomas harbour SET (3). SEK 4500 Visa mindre
Lot 3062
Utrop 300 SEK
SEK
Lot 3062
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 3062
Utrop: 300 SEK
Denmark Danish West Indies. Postage due Facit L1–4 , 1902 Ring type SET (4). SEK 1400 Denmark Danish West Indies. Postage due Facit L1–4 , 1902 Ring type SET (4). SEK 1400 Visa mindre
Lot 3063
Utrop 800 SEK
SEK
Lot 3063
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 3063 K
Utrop: 800 SEK
Denmark Danish West Indies. . Nice selection 33 different 1873-1916 incl. F19-22, 38-39 and 41-48 etc. F ca 8300. Denmark Danish West Indies. . Nice selection 33 different 1873-1916 incl. F19-22, 38-39 and 41-48 etc. F ca 8300. Visa mindre
Lot 3064
Aktuellt bud: 3 500 SEK
SEK
Lot 3064
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 3064 A
Resultat: 3 500 SEK
Utrop: 800 SEK
Denmark Danish West Indies. Collection / 1866–1916 in Leuchtturm album with stamp mounts. Pages 1855-1916 (two sets).. Läs mer Denmark Danish West Indies. Collection / 1866–1916 in Leuchtturm album with stamp mounts. Pages 1855-1916 (two sets) with few stamps and some duplicates. Visa mindre

Norden omfattar samlingar av brev, frimärken mm från Norge, Danmark, Finland, Island, Grönland, Färöarna, Åland och Danska Västindien samt områden som under viss tid varit ockuperade (exvis Karelen), förutom Sverige förstås. Här bör också samlingar med koppling till olika slags internationella missioner (motsv) där militära förband från de nordiska länderna deltagit (Afghanistan, Korea, FN-missioner mm) ingå.

Samlingar och partier från de nordiska länderna förekommer alltid på Phileas auktioner.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod, en viss utgåva med olika tryckningar och varianter (exvis Norges äldre posthornsutgåvor) ett geografiskt område (exvis Fyn i Danmark eller någon viss postväg), ett särskilt tema (exvis sport), stämplar under en viss tidsperiod, eller omfatta alla utgivna frimärken.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Då söker man frimärkshäften med postens olika markeringar men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag. I detta samlingsområde ingår även miniark och souvenirark som blivit allt vanligare under senare år, särskilt sedan postföretagen började med självhäftande frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Emigrantbrev är ett samlingsområde liksom brev till och från kända personer eller brev kopplade till en viss plats (trakt) eller familj. Brev som censurerats lockar rätt många samlare. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev, brev till och från områden där militär deltagit mm) är det många som intresserar sig för. Eftersom huvuddelen av de nordiska länderna varit krigsdrabbade under 1900-talet finns det mycket att botanisera i.

Flera av länderna har lite ”udda områden” som kan utgöra intressanta teman. Sådana kan vara Svalbard eller Danska Västindien.

Samlar man brev och försändelser finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, ingå i en posthistorisk samling. Helsaker har getts ut i alla de nordiska länderna. Här kan man särskilt nämna helsaker utgivna i Finland under tiden före 1917.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.