Oscar II – Posthuset (11)

×
Lot 5071
Aktuellt bud: 800 SEK
SEK
Lot 5071
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5071
Resultat: 800 SEK
Utrop: 500 SEK
Sweden. Facit 39 ★★, 1885 Oscar II, letterpress 10 öre red. Off-centered. SEK 6500 Sweden. Facit 39 ★★, 1885 Oscar II, letterpress 10 öre red. Off-centered. SEK 6500 Visa mindre
Lot 5072
Aktuellt bud: 400 SEK
SEK
Lot 5072
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5072
Resultat: 400 SEK
Utrop: 400 SEK
Sweden. Facit 45 ★★, 1886 Oscar II with posthorn on back 10 öre red. SEK 2200 Sweden. Facit 45 ★★, 1886 Oscar II with posthorn on back 10 öre red. SEK 2200 Visa mindre
Lot 5073
Aktuellt bud: 300 SEK
SEK
Lot 5073
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5073
Resultat: 300 SEK
Utrop: 300 SEK
Sweden. Facit 45 ★★, 1886 Oscar II with posthorn on back 10 öre red. A bit off-centered. SEK 2200 Sweden. Facit 45 ★★, 1886 Oscar II with posthorn on back 10 öre red. A bit off-centered. SEK 2200 Visa mindre
Lot 5074
Aktuellt bud: 500 SEK
SEK
Lot 5074
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5074
Resultat: 500 SEK
Utrop: 300 SEK
Sweden. Facit 52v2, v3 ★★, 5 öre in fresh pair, one stamp with set-off and the other with partial set-off. Nice item. Sweden. Facit 52v2, v3 ★★, 5 öre in fresh pair, one stamp with set-off and the other with partial set-off. Nice item. Visa mindre
Lot 5075
Utrop 200 SEK
SEK
Lot 5075
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5075
Utrop: 200 SEK
Sweden. Facit 54v1 (★), 1891 Oscar II 10 öre pair, trial print, imperf variety. Horizontal pair without gum. SEK 1000 Sweden. Facit 54v1 (★), 1891 Oscar II 10 öre pair, trial print, imperf variety. Horizontal pair without gum. SEK 1000 Visa mindre
Lot 5076
Aktuellt bud: 300 SEK
SEK
Lot 5076
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5076
Resultat: 300 SEK
Utrop: 300 SEK
Sweden. Facit 54v9 used, 1891 Oscar II 10 öre red, paper folded before printing variety. Superb cancellation UMEÅ 18.3.1.. Läs mer Sweden. Facit 54v9 used, 1891 Oscar II 10 öre red, paper folded before printing variety. Superb cancellation UMEÅ 18.3.1910. One slightly shorter perf. Visa mindre
Lot 5077
Aktuellt bud: 100 SEK
SEK
Lot 5077
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5077
Resultat: 100 SEK
Utrop: 100 SEK
Sweden. Facit 54vm6 ★, 1891 Oscar II 10 öre red, without wmk. SEK 2000 Sweden. Facit 54vm6 ★, 1891 Oscar II 10 öre red, without wmk. SEK 2000 Visa mindre
Lot 5078
Aktuellt bud: 400 SEK
SEK
Lot 5078
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5078
Resultat: 400 SEK
Utrop: 400 SEK
Sweden. Facit 59 ★★, 1891 Oscar II 50 öre grey. Good centering. SEK 2700 Sweden. Facit 59 ★★, 1891 Oscar II 50 öre grey. Good centering. SEK 2700 Visa mindre
Lot 5079
Aktuellt bud: 300 SEK
SEK
Lot 5079
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5079
Resultat: 300 SEK
Utrop: 300 SEK
Sweden. Facit 65 ★, 1903 General Post Office 5 Kr blue (1). SEK 1900 Sweden. Facit 65 ★, 1903 General Post Office 5 Kr blue (1). SEK 1900 Visa mindre
Lot 5080
Utrop 300 SEK
SEK
Lot 5080
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5080
Utrop: 300 SEK
Sweden. Facit 65 used, 1903 General Post Office 5 Kr blue (1). EXCELLENT cancellation LJUSDAL 10.6.1905. Sweden. Facit 65 used, 1903 General Post Office 5 Kr blue (1). EXCELLENT cancellation LJUSDAL 10.6.1905. Visa mindre
Lot 5081
Aktuellt bud: 200 SEK
SEK
Lot 5081
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision plus 20 SEK slagavgift tillkommer

Lot 5081
Resultat: 200 SEK
Utrop: 200 SEK
Sweden. Facit 65 used, 1903 General Post Office 5 Kr blue (1). EXCELLENT cancellation ESKILSTUNA 14.4.1909. Sweden. Facit 65 used, 1903 General Post Office 5 Kr blue (1). EXCELLENT cancellation ESKILSTUNA 14.4.1909. Visa mindre

Svenska frimärken och försändelser omfattar en mängd möjliga samlingsområden. Det enskilda föremålet är, i sig, inget egentligt samlingsområde utan det är när man sätter samman ett antal objekt med någon gemensam nämnare som det blir en samling.

Philea erbjuder ett mycket stort utbud vid sina auktioner, ett utbud som passar alla plånböcker. Det innebär att om du vill sälja så är Philea också en bra partner.

Svenska frimärken ger en spännande inblick i Sveriges historia, kultur, natur, vetenskapliga landvinningar, berömda personligheter och mycket, mycket mer. Frimärken delas ibland in i kategorierna bruksfrimärken, jubileumsfrimärken, välgörenhetsfrimärken, tjänstefrimärken, lösenfrimärken och övriga frimärken.

Ostämplade frimärken med eller utan varianter, stämplade frimärken, olika ortsstämplar, stämplar från ett visst geografiskt område (exvis län) är bara några exempel på hur man kan samla. Man söker stämplar som är placerade mitt på frimärket, rättvända och med all information i stämpeln läsbar. En viss frimärksutgåva, exvis skilling banco eller Gustaf V Medaljong, är ett sätt att samla. Samlar man ostämplade frimärken ska dessa, i regel, vara med oskadad originalgummering på baksidan. För de allra äldsta svenska frimärkena är dock detta nästan omöjligt.

Provtryck, frimärken med visst tema, feltryckta frimärken eller olika slags s k miniark (block) med frimärken är också samlingsområden inom denna kategori, eller kan ingå i samlandet av en viss frimärksutgåva. Feltryckta frimärken kan vara väldigt eftertraktade, och därmed dyra.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Där söker man häften med postens olika markeringar (cylindersiffror, ryggtryck, kontrollnummer mm) men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag.

Brev och handskrifter ingår i denna kategori också liksom dokument med anknytning till postverksamhet samt postens olika blanketter och etiketter. Att beskriva ett geografiskt områdes posthistoria med brev, frimärken, dokument mm är ett populärt sätt att samla, där även annat än frimärken och rena försändelser ingår. Ett annat sätt att samla är att beskriva typer av posttjänster såsom lösenbrev, censurbrev, krigsfångepost eller flygpost. Även brev, dokument och försändelser ”före frimärkstid”, d v s före 1855, bör vara med om sådana finns. Det kallas förfilateli.

När man letar efter objekt till sin samling kan det vara lönsamt att söka s k utförsäljningsobjekt, d v s objekt som säljs till särskilt lågt pris. Många gånger är det just sådant material som saknas i den egna samlingen och därmed fyller igen en förarglig lucka.