Lot 1920

Coins. Gustav V, MIS I.7, 1 krona 1918. 7,50 g, SMB 54. VF.


Avslutad