Lot 304

Mynt, Sverige. Adolf Fredrik, SM 15, 1 dukat 1758. 3,47 g. Stockholm. Av detta ytterst sällsynta år är endast två exemplar kända i privat ägo, utöver det här utbjudna. Obetydliga rispor. RRR. SG 8. 1+/01.
Description in ENGLISH: 1 dukat 1758.. 3.47 g. Stockholm. Of this very scarce date we have recorded only two examples in addition to this one, in private hands. Insignificant minor scratches. RRR. SG 8.


Avslutad