VISNINGSTIDER AKTUELL AUKTION

Myntauktion 25:

Lördag 11 mars 2023, kl. 10:00:
Budgivning i sal och på Internet.

Visning i Phileas lokaler på Svartensgatan 6, torsdag 9 mars 12:00–19:00, fredag 10 mars 10:00–19:00, samt auktionsdagen 11 mars från 9:00 och framåt


Auktion Posthistoria 2:

Onsdag 22 mars 2023, kl. 11:00:
Budgivning endast på Internet.

Visning i Phileas lokaler på Svartensgatan 6, måndag 20 mars–tisdag 21 mars 10:00–17:00


Extraauktion 2312:

Torsdag 23 mars 2023, kl. 11:00:
Budgivning endast på Internet.

Visning i Phileas lokaler på Svartensgatan 6, måndag 20 mars–onsdag 22 mars 10:00–17:00

Påseendesändningar kan ej expedieras, men fotokopior kan erhållas gratis i mindre antal. Dessutom kan vi sända scannade bilder via mail om bild ej visas på auktionssidan; sänd begäran om bilder till scans@philea.se.


Generella visningstider för våra auktioner

Kvalitetsauktioner i Stockholm (2 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag torsdag.

Visning normalt åtminstone tisdag–torsdag i auktionsveckan 10:00–18:00.


Myntauktioner i Stockholm (2 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag lördag.

Visning normalt åtminstone torsdag 12:00–19:00, fredag 10:00–19:00, lördag 10:00–18:00.


Internationella auktioner i Stockholm (6 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag vanligtvis onsdag–torsdag.

Visning normalt måndag–torsdag i auktionsveckan 10:00–18:00.