• Auktion 395 - Startar kl. 11:00

VISNINGSTIDER AKTUELL AUKTION

Auktion 395:

Onsdag–torsdag den 17–18 augusti 2022, kl. 11:00 båda dagarna:
Budgivning endast på Internet.

Visning i Phileas lokaler på Svartensgatan 6, måndag 15 augusti–onsdag 17 augusti kl. 10:00–18:00 samt torsdag 18 augusti 10:00–15:00.

Påseendesändningar kan ej expedieras, men fotokopior kan erhållas gratis i mindre antal. Dessutom kan vi sända scannade bilder via mail om bild ej visas på auktionssidan; sänd begäran om bilder till scans@philea.se.


Generella visningstider för våra auktioner

Kvalitetsauktioner i Stockholm (2 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag torsdag.

Visning normalt åtminstone tisdag–torsdag i auktionsveckan 10:00–18:00.


Myntauktioner i Stockholm (2 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag lördag.

Visning normalt åtminstone torsdag 12:00–19:00, fredag 10:00–19:00, lördag 10:00–18:00.


Internationella auktioner i Stockholm (6 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag vanligtvis onsdag–torsdag.

Visning normalt måndag–torsdag i auktionsveckan 10:00–18:00.