VISNINGSTIDER AKTUELL AUKTION

Myntauktion 24:

Lördag den 12 november 2022, kl. 10:00:
Budgivning i sal och på Internet.

Visning i Phileas lokaler på Svartensgatan 6, torsdag 10 november 12:00–19:00, fredag 11 november 10:00–19:00, samt auktionsdagen 12 november från kl. 9:00

Kvalitetsauktion 397:

Torsdag den 24 november 2022, kl. 11:00:
Budgivning enbart på Internet.

Visning i Phileas lokaler på Svartensgatan 6, tisdag 22 november–onsdag 23 november 10:00–18:00, samt auktionsdagen 24 november från kl. 10:00 och framåt

Påseendesändningar kan ej expedieras, men fotokopior kan erhållas gratis i mindre antal. Dessutom kan vi sända scannade bilder via mail om bild ej visas på auktionssidan; sänd begäran om bilder till scans@philea.se.


Generella visningstider för våra auktioner

Kvalitetsauktioner i Stockholm (2 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag torsdag.

Visning normalt åtminstone tisdag–torsdag i auktionsveckan 10:00–18:00.


Myntauktioner i Stockholm (2 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag lördag.

Visning normalt åtminstone torsdag 12:00–19:00, fredag 10:00–19:00, lördag 10:00–18:00.


Internationella auktioner i Stockholm (6 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag vanligtvis onsdag–torsdag.

Visning normalt måndag–torsdag i auktionsveckan 10:00–18:00.