VISNINGSTIDER AKTUELL AUKTION

Posthistoria 3:

Onsdag 20 september 2023, kl. 11:00:
Budgivning endast på Internet.

Visning i Phileas lokaler på Svartensgatan 6, måndag 18 september–tisdag 19 september 10:00–17:00.

Extraauktion 2338:

Torsdag 21 september 2023, kl. 11:00:
Budgivning endast på Internet.

Visning i Phileas lokaler på Svartensgatan 6, måndag 18 september–onsdag 20 september 10:00–17:00.

Påseendesändningar kan ej expedieras, men fotokopior kan erhållas gratis i mindre antal. Dessutom kan vi sända scannade bilder via mail om bild ej visas på auktionssidan; sänd begäran om bilder till scans@philea.se.


Generella visningstider för våra auktioner

Kvalitetsauktioner i Stockholm (2 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag vanligtvis onsdag.

Visning normalt åtminstone måndag–tisdag i auktionsveckan 10:00–18:00, onsdag 10:00–15:00.


Myntauktioner i Stockholm (2 eller fler per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag lördag.

Visning normalt åtminstone torsdag 12:00–19:00, fredag 10:00–19:00, lördag 10:00–18:00.


Internationella auktioner i Stockholm (6 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag vanligtvis onsdag.

Visning normalt måndag–tisdag i auktionsveckan 10:00–18:00.


Extraauktioner i Stockholm (4 eller fler per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag vanligtvis onsdag.

Visning normalt måndag–tisdag i auktionsveckan 10:00–17:00.