VISNINGSTIDER AKTUELL AUKTION

Auktion 381:

Onsdag–torsdag den 20–21 januari 2021, kl. 10:00 båda dagarna:
Internetauktion utan budgivning i sal.

Visning i Phileas lokaler på Svartensgatan 6, måndag–torsdag 18–21 januari, kl. 10:00–18:00

VIKTIGT! För att försöka begränsa antalet besökare i lokalerna under corona-situationen måste man BOKA TID till både visningarna och auktionerna! Ring oss på 08-640 09 78 eller mejla customerservice@philea.se!

Påseendesändningar kan ej expedieras, men fotokopior kan erhållas gratis i mindre antal. Dessutom kan vi sända scannade bilder via mail om bild ej visas på auktionssidan; sänd begäran om bilder till scans@philea.se.


Generella visningstider övriga auktioner

Kvalitetsauktioner i Stockholm (2 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag lördag.

Visning normalt åtminstone torsdag–fredag i auktionsveckan 10:00–18:00, samt på auktionsdagen från kl. 10:00.


Internationella auktioner i Stockholm (6 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag vanligtvis torsdag.

Visning normalt tisdag–onsdag i auktionsveckan 10:00–18:00, samt på auktionsdagen kl. 10:00-15:00.


Samlings- och partiauktioner (Kan förekomma på flera av våra kontor)

Visning vanligtvis respektive auktionsdag och plats. För information om tider, se auktionskatalog eller kontakta oss.

Förekommer med ojämna mellanrum – vi sänder ett meddelande om plats och tidpunkt till kunder med kända e-postadresser.