• Hem
  • Program och visningstider: Kvalitetsauktion 409

Auktionsprogram

Torsdag 13 juni:
11:00 – Sverige (objekt 2001-2420)
14:30 – Norden (objekt 2421-2505)
15:00 – Samlingar Europa, Hela världen, motiv (objekt 2506-2531)
15:30 – Utomeuropa A-Z (objekt 2532-2711)
17:30 – Numismatik; övrigt (objekt 2712-2734 [klockslaget var skrivet i katalogen, så vi måste följa det)

Visning

Måndag–onsdag 10–12 juni 10:00–17:00

Påseendesändningar kan ej expedieras, men fotokopior kan erhållas gratis i mindre antal. Dessutom kan vi sända scannade bilder via mail om bild ej visas på auktionssidan; sänd begäran om bilder till scans@philea.se.

Generella visningstider för våra auktioner

Kvalitetsauktioner i Stockholm (2 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag vanligtvis onsdag.

Visning normalt åtminstone måndag–tisdag i auktionsveckan 10:00–18:00, onsdag 10:00–15:00.

Myntauktioner i Stockholm (2 eller fler per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag lördag.

Visning normalt åtminstone torsdag 12:00–19:00, fredag 10:00–19:00, lördag 10:00–18:00.

Internationella auktioner i Stockholm (6 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag vanligtvis onsdag.

Visning normalt tisdag i auktionsveckan 10:00–17:00.

Internetauktioner i Stockholm (4 eller fler per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag vanligtvis onsdag.

Visning normalt tisdag i auktionsveckan 10:00–17:00.