• Hem
  • Program och visningstider: Extraauktion 2346

Auktionsprogram

Onsdag 15 november:
11:00 – Sverige (objekt 5001–5628)
13:30 – Norden (objekt 5629–6325)
16:00 – Samlingar Europa, Hela världen, motiv (objekt 6325–6498)
16:30 – Utomnorden A-F (objekt 6499–7001)
18:30 – Utomnorden G-Z; övrigt (objekt 7002–7789)

Visning

Visning i Phileas lokaler på Svartensgatan 6 i Stockholm:
Tisdag 14 november, 10:00–17:00

Påseendesändningar kan ej expedieras, men fotokopior kan erhållas gratis i mindre antal. Dessutom kan vi sända scannade bilder via mail om bild ej visas på auktionssidan; sänd begäran om bilder till scans@philea.se.

Generella visningstider för våra auktioner

Kvalitetsauktioner i Stockholm (2 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag vanligtvis onsdag.

Visning normalt åtminstone måndag–tisdag i auktionsveckan 10:00–18:00, onsdag 10:00–15:00.

Myntauktioner i Stockholm (2 eller fler per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag lördag.

Visning normalt åtminstone torsdag 12:00–19:00, fredag 10:00–19:00, lördag 10:00–18:00.

Internationella auktioner i Stockholm (6 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag vanligtvis onsdag.

Visning normalt tisdag i auktionsveckan 10:00–17:00.

Internetauktioner i Stockholm (4 eller fler per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag vanligtvis onsdag.

Visning normalt tisdag i auktionsveckan 10:00–17:00.