• Hem
  • Program och visningstider: Internationell auktion 396

Auktionsprogram


Onsdag 5 oktober:
11:00 – Sverige, förfilateli, singlar, helsaker och försändelser (objekt 1–472)
13:30 – Sverige, samlingar (objekt 473–785)
15:30 – Norden (objekt 786–1022)
17:00 – Samlingar Europa, Hela världen, motiv (objekt 1023–1220)
Torsdag 6 oktober:
11:00 – Utomnorden A-Ge (objekt 1221–1536)
13:00 – Utomnorden Go-Z (objekt 1537–1864)
15:00 – Numismatik; övrigt (objekt 1865–2028)
16:00 – Utropssänkta objekt från tidigare auktioner (objekt 5001–5642

Visning

Måndag–onsdag 3–5 oktober, 10:00–18:00

Påseendesändningar kan ej expedieras, men fotokopior kan erhållas gratis i mindre antal. Dessutom kan vi sända scannade bilder via mail om bild ej visas på auktionssidan; sänd begäran om bilder till scans@philea.se.

Generella visningstider för våra auktioner

Kvalitetsauktioner i Stockholm (2 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag vanligtvis onsdag.

Visning normalt åtminstone måndag–tisdag i auktionsveckan 10:00–18:00, onsdag 10:00–15:00.

Myntauktioner i Stockholm (2 eller fler per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag lördag.

Visning normalt åtminstone torsdag 12:00–19:00, fredag 10:00–19:00, lördag 10:00–18:00.

Internationella auktioner i Stockholm (6 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag vanligtvis onsdag.

Visning normalt tisdag i auktionsveckan 10:00–17:00.

Internetauktioner i Stockholm (4 eller fler per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag vanligtvis onsdag.

Visning normalt tisdag i auktionsveckan 10:00–17:00.