Diverse (6)

Objektnummer över 5000 är prissänkta objekt från tidigare auktioner.

×
Lot 2445
Utrop 300 SEK
SEK
Lot 2445
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2445
Utrop: 300 SEK
Sweden. Semi-official air mail Facit HF1 , 1912. (60 öre) violet. SEK 800 Sweden. Semi-official air mail Facit HF1 , 1912. (60 öre) violet. SEK 800 Visa mindre
Lot 2451
Aktuellt bud: 800 SEK
SEK
Lot 2451
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2451 Mg
Resultat: 800 SEK
Utrop: 800 SEK
Sweden. Test stamp booklet , Uppsala domkyrka, ca 600 booklets. Sweden. Test stamp booklet , Uppsala domkyrka, ca 600 booklets. Visa mindre
Lot 2467
Aktuellt bud: 1 000 SEK
SEK
Lot 2467
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2467 K
Resultat: 1 000 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Sweden. FDC Facit 152a, 1920 Gustav II Adolf 20 öre. Eight single stamps and two pairs on PS-card canc. STOCKHOLM 28.7.20 RÖDBODT. Very rare. Sweden. FDC Facit 152a, 1920 Gustav II Adolf 20 öre. Eight single stamps and two pairs on PS-card canc. STOCKHOLM 28.7.20 RÖDBODT. Very rare. Visa mindre
Lot 2521
Aktuellt bud: 1 500 SEK
SEK
Lot 2521
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2521
Resultat: 1 500 SEK
Utrop: 500 SEK
Sweden. PerfinbKe 18 with perfin A.J. Avesta Jernverks AB, AVESTA 12.12.1919, not known on postal stationery card. Thin.. Läs mer Sweden. PerfinbKe 18 with perfin A.J. Avesta Jernverks AB, AVESTA 12.12.1919, not known on postal stationery card. Thin in upper right corner and punched. Visa mindre
Lot 2522
Aktuellt bud: 1 000 SEK
SEK
Lot 2522
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2522 K
Resultat: 1 000 SEK
Utrop: 800 SEK
Sweden. Perfin Facit bKe9, J.F. (John Fröberg, Finspong). Unused postcard. Very scarce. Sweden. Perfin Facit bKe9, J.F. (John Fröberg, Finspong). Unused postcard. Very scarce. Visa mindre
Lot 5224
Aktuellt bud: 200 SEK
SEK
Lot 5224
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 5224 K
Resultat: 200 SEK
Utrop: 100 SEK
Sweden. Field post stamp , Sveriges första Flygpost 1912 and a cover with overpint "Silverjubilét 1937", canc. Barnens Ö Flygpost 16.9.37. Sweden. Field post stamp , Sveriges första Flygpost 1912 and a cover with overpint "Silverjubilét 1937", canc. Barnens Ö Flygpost 16.9.37. Visa mindre

Svenska frimärken och försändelser omfattar en mängd möjliga samlingsområden. Det enskilda föremålet är, i sig, inget egentligt samlingsområde utan det är när man sätter samman ett antal objekt med någon gemensam nämnare som det blir en samling.

Philea erbjuder ett mycket stort utbud vid sina auktioner, ett utbud som passar alla plånböcker. Det innebär att om du vill sälja så är Philea också en bra partner.

Svenska frimärken ger en spännande inblick i Sveriges historia, kultur, natur, vetenskapliga landvinningar, berömda personligheter och mycket, mycket mer. Frimärken delas ibland in i kategorierna bruksfrimärken, jubileumsfrimärken, välgörenhetsfrimärken, tjänstefrimärken, lösenfrimärken och övriga frimärken.

Ostämplade frimärken med eller utan varianter, stämplade frimärken, olika ortsstämplar, stämplar från ett visst geografiskt område (exvis län) är bara några exempel på hur man kan samla. Man söker stämplar som är placerade mitt på frimärket, rättvända och med all information i stämpeln läsbar. En viss frimärksutgåva, exvis skilling banco eller Gustaf V Medaljong, är ett sätt att samla. Samlar man ostämplade frimärken ska dessa, i regel, vara med oskadad originalgummering på baksidan. För de allra äldsta svenska frimärkena är dock detta nästan omöjligt.

Provtryck, frimärken med visst tema, feltryckta frimärken eller olika slags s k miniark (block) med frimärken är också samlingsområden inom denna kategori, eller kan ingå i samlandet av en viss frimärksutgåva. Feltryckta frimärken kan vara väldigt eftertraktade, och därmed dyra.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Där söker man häften med postens olika markeringar (cylindersiffror, ryggtryck, kontrollnummer mm) men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag.

Brev och handskrifter ingår i denna kategori också liksom dokument med anknytning till postverksamhet samt postens olika blanketter och etiketter. Att beskriva ett geografiskt områdes posthistoria med brev, frimärken, dokument mm är ett populärt sätt att samla, där även annat än frimärken och rena försändelser ingår. Ett annat sätt att samla är att beskriva typer av posttjänster såsom lösenbrev, censurbrev, krigsfångepost eller flygpost. Även brev, dokument och försändelser ”före frimärkstid”, d v s före 1855, bör vara med om sådana finns. Det kallas förfilateli.

När man letar efter objekt till sin samling kan det vara lönsamt att söka s k utförsäljningsobjekt, d v s objekt som säljs till särskilt lågt pris. Många gånger är det just sådant material som saknas i den egna samlingen och därmed fyller igen en förarglig lucka.