• Hem
  • Budgivning

HUR BUDGIVNING GÅR TILL

Bud kan lämnas på följande sätt (gäller samtliga auktioner):

Det säkraste sättet är dock att lämna bud via www.philea.se – det eliminerar risken för överföringsfel och andra mänskliga faktorer.

Vi rekommenderar INTE att bud sänds via vanliga mail eller telefonsamtal. Detta innebär större risk för överföringsfel på grund av den mänskliga faktorn.

Live-auktion

Objekten tas upp ett och ett i salen och klubbas av auktionären. Först ställs alla tidigare bud mot varandra och sedan mot eventuella bud i salen inkl. bud på telefon.

Auktionären sätter i gång en nedräkning för varje objekt. Denna nedräkning visas i realtid på internet och budgivare både i salen och via Internet har möjlighet att direkt bjuda över i inloggat läge, varpå en ny nedräkning startas. När denna har löpt ut klubbas objektet och auktionären tar upp nästa objekt.

Internetauktion

Denna auktion avgörs helt på Internet.