OM AB PHILEA

AB Philea grundades 1988 och vi har sedan dess tid vuxit på många sätt. Från en liten butik på Skånegatan till ett av Skandinaviens största auktionshus för främst filateli och numismatik med ett antal myntauktioner och frimärksauktioner varje år.

På senare tid har satsningen på mynt och sedlar blivit en betydelsefull del av verksamheten, och våra myntauktioner i Sverige omfattar även medaljer och ordnar. Dessutom förekommer militaria och andra samlarföremål av mindre format. Auktionerna domineras dock fortfarande av frimärken och brev.

Två kvalitetsauktioner per år genomförs i sal i våra lokaler på Svartensgatan i Stockholm. Till dessa auktioner – liksom våra myntauktioner – produceras kataloger av hög klass som sänds till kunder över hela världen, med många illustrationer och all beskrivning på engelska.

De övriga auktionerna är auktioner på nätet, utan sal där budgivningen avgörs i realtid på Internet (så kallade live-auktioner).

Philea utför värdering av både frimärkssamlingar och myntsamlingar antingen som förberedelse för inlämning, till dödsbon eller försäkringsärenden. På företaget finns ett flertal experter på mycket hög nivå inom många olika områden.

Redan från början satsade vi på att utöka vårt kundregister för att kunna nå ut till så många köpare som möjligt. Detta uppnåddes främst genom företagsköp och sammanslagningar med andra företag i branschen frimärken och mynt:

  • Kihlströms Frimärkshandel
  • Frimärkskompaniet
  • Lars-Tore Eriksson Frimärksauktioner
  • Göteborgs Frimärkslager
  • NOVA Frimärken (undantaget stämpelauktioner)
  • Uppsala Frimärksauktioner
  • Schelins Mynt och Frimärken

Vi har också satsat på att utveckla vårt internetsystem för att underlätta för både inlämnare och köpare. För närvarande har vi ett av marknadens mest avancerade system online – samtliga auktioner körs live på nätet. Systemet har utvecklats av en intern grupp inom företaget tillsammans med extern expert.

Se Hjälp där all information om systemet är samlad.

Myntkompaniet är en del av Philea. I detta namn arrangeras två myntauktioner per år med hundratals bättre mynt, sedlar och medaljer.

Dessutom handlar vi med ädelmetaller, främst guld och silver. För inköpsändamål har vi utvecklat www.myntkompaniet.se, där man lätt kan värdera sitt innehav till Myntkompaniets aktuella inköpspriser, utan tillägg för värdering, etc. Guldpris och silverpris uppdateras i stort sett dagligen.
Det finns tabeller för bland annat silvermynt, guldmynt, silverföremål och guldföremål. Detta innebär att det är lätt att både sälja guld och sälja silver via nätet.

Myntkompaniet/Philea deltar varje år i ett antal mässor och utställningar för både frimärken och mynt. Vid dessa tillfällen hanterar vi värderingar av samlingar, mottagning av inlämningar och rådgivning till samlare och utställare.

Vi planerar också att snart sätta upp en webbshop med tusentals objekt till salu till fasta priser – både för frimärken och mynt. Mer information om detta kommer senare.

Philea/Myntkompaniet har cirka 20 anställda och samarbetspartners över hela landet på flera kontor i Stockholm (huvudkontor), Göteborg, Kalmar, Skara, Uppsala, Skåne, Örnsköldsvik, Umeå, samt även Helsingfors i Finland.

Se adressuppgifter med adresser, telefonnummer, etc

De flesta av Phileas/Myntkompaniets medarbetare (2018).
Sittandes tvåa från vänster VD Peter Johansen, och trea styrelseordförande Christer Svensson.