Lot 549

Sedlar, Sverige. SF D2:6, 10 riksdaler banco 1855. Pappersförluster, hål. 1?
Description in ENGLISH: Paper loss, pinholes and holes.


Avslutad