Lot 550

Sedlar, Sverige. SF D2:5, 10 riksdaler banco 1854. Litt B No 44890. Mindre riss i mittvecket samt små pappersförluster, som vanligt för typen. Liten rostfläck på frånsidan. Oavsett dessa mindre anmärkningar ett fräscht exemplar i god färg av detta något ovanligare årtal. 1/1+.
Description in ENGLISH: Litt B No 44890. Small tears in centre fold, and minor paper loss as usual for the type. Minor rust spot on reverse. Nevertheless a fresh example of this somewhat more scarce date.


Avslutad