Lot 192

Mynt, Sverige. Adolf Fredrik, SM 173a, 2 öre SM 1764. 29,24 g. Avesta. Vissa spår av röd lyster. SMB 185. 01.
Description in ENGLISH: 29.24 g. Avesta. Some hints of red lustre. SMB 185.


Ended