Lot 193

Mynt, Sverige. Adolf Fredrik, SM 175, 2 öre SM 1766. 28,42 g. Avesta. Något fläckig patina. SMB 192. 1+/01.
Description in ENGLISH: 28.42 g. Avesta. Somewhat spotty toning. SMB 192.


Ended