Utländska stämplar (12)

×
Lot 4762
Utrop 500 SEK
SEK
Lot 4762
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 4762 K
Utrop: 500 SEK
Sweden. DENMARK, . Danish TPO cancellation KJØBENHAVN HELSINGBORG T420, together with boxed cancellation FRA SVERIGE, on.. Läs mer Sweden. DENMARK, . Danish TPO cancellation KJØBENHAVN HELSINGBORG T420, together with boxed cancellation FRA SVERIGE, on six Swedish postal items, of which two covers and four postcards. Sent to Denmark, Germany and France, respectively. (6). Visa mindre
Lot 4763
Utrop 400 SEK
SEK
Lot 4763
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 4763 K
Utrop: 400 SEK
Sweden. Facit bKe4. DENMARK, . Danish cancellations HELSINGØR 4.TOG 10.7 and FRA SVERRIG on postcard dated "Helsingborg.. Läs mer Sweden. Facit bKe4. DENMARK, . Danish cancellations HELSINGØR 4.TOG 10.7 and FRA SVERRIG on postcard dated "Helsingborg den 10/7 1886", sent to Germany. Arrival pmk 43 12.7. Visa mindre
Lot 4764
Utrop 500 SEK
SEK
Lot 4764
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 4764 K
Utrop: 500 SEK
Sweden. Facit bKe7. DENMARK, . Danish cancellations HELSINGØR JB. PE. 3.TOG 24.9 and FRA SVERIGE in blue on postcard dat.. Läs mer Sweden. Facit bKe7. DENMARK, . Danish cancellations HELSINGØR JB. PE. 3.TOG 24.9 and FRA SVERIGE in blue on postcard dated "HELSINGBORG den 24/9 1886", sent to Denmark. Arrival pmk SVENDBORG 25.9. Scarce and EXCELLENT. Visa mindre
Lot 4765
Utrop 400 SEK
SEK
Lot 4765
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 4765 K
Utrop: 400 SEK
Sweden. Facit bKe13. DENMARK, . Danish circle cancellation HELSINGØR JB.PE. 3.TOG 12.9 (Helsingborg–Helsingør route) use.. Läs mer Sweden. Facit bKe13. DENMARK, . Danish circle cancellation HELSINGØR JB.PE. 3.TOG 12.9 (Helsingborg–Helsingør route) used on Swedish postal stationery card 10 öre, together with boxed FRA SVERIGE. The card is dated "Helsingborg in Schweden, 1890 12/9". Superb. Visa mindre
Lot 4766
Aktuellt bud: 400 SEK
SEK
Lot 4766
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 4766 K
Resultat: 400 SEK
Utrop: 400 SEK
Sweden. Facit 45. DENMARK, . Danish cancellation FRA SVERIGE M (Malmö–Copenhagen route) on Swedish stamps, 4×10 öre Osca.. Läs mer Sweden. Facit 45. DENMARK, . Danish cancellation FRA SVERIGE M (Malmö–Copenhagen route) on Swedish stamps, 4×10 öre Oscar II Letterpress with ph (incl a strip of three) on 2-fold cover sent to Germany. Transit K. OMB.2 28.5.88 and arrival DÜSSELDORF ANKUNFT 1-7V 30.5.88. Superb. Visa mindre
Lot 4767
Utrop 400 SEK
SEK
Lot 4767
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 4767 K
Utrop: 400 SEK
Sweden. Facit 56. DENMARK, . Danish boxed cancellation FRA SVERRIG (Helsingborg–Helsingør route) used on Swedish stamps.. Läs mer Sweden. Facit 56. DENMARK, . Danish boxed cancellation FRA SVERRIG (Helsingborg–Helsingør route) used on Swedish stamps 2x20 öre Oscar II (pair), together with circle cancellation HELSINGØR JB.PE. 2.TOG 24.9 on cover sent to Russia. Transit V. OMB.3 24.9, and arrival MOCKBA16.IX.97. A few worn perfs due to placement of less importance. The boxed cancellation on stamps is scarce. Visa mindre
Lot 4768
Utrop 400 SEK
SEK
Lot 4768
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 4768 K
Utrop: 400 SEK
Sweden. Facit 30, bKe8C. FINLAND, . Finnish cancellation ANK 13.10 on postcard dated "Stockholm d. 10/10 1885", sent to Vasa. Sweden. Facit 30, bKe8C. FINLAND, . Finnish cancellation ANK 13.10 on postcard dated "Stockholm d. 10/10 1885", sent to Vasa. Visa mindre
Lot 4769
Utrop 400 SEK
SEK
Lot 4769
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 4769 K
Utrop: 400 SEK
Sweden. Facit 54. FINLAND, . Finnish cancellation MARIEHAMN 16.V.03 on postcard dated "Stockholm den 12 Maj", sent to Sa.. Läs mer Sweden. Facit 54. FINLAND, . Finnish cancellation MARIEHAMN 16.V.03 on postcard dated "Stockholm den 12 Maj", sent to Saltvik, Åland. Also cancelled SUND 19.V.03. Superb. Visa mindre
Lot 4770
Utrop 1 100 SEK
SEK
Lot 4770
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 4770 K
Utrop: 1 100 SEK
Sweden. Facit bKe13. GERMANY, . AUS SCHWEDEN PER STRALSUND on postcard 10 öre, with beautiful hotel vignette, dated.. Läs mer Sweden. Facit bKe13. GERMANY, . AUS SCHWEDEN PER STRALSUND on postcard 10 öre, with beautiful hotel vignette, dated "Malmö den 3.IX.90". Sent to Osnabrück. EXCELLENT. Visa mindre
Lot 4771
Utrop 400 SEK
SEK
Lot 4771
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 4771
Utrop: 400 SEK
Sweden. Facit 46. GREAT BRITAIN, . British duplex cancellation 383 HULL 4J 1.SP.89 on Swedish stamp 20 öre Circle type p.. Läs mer Sweden. Facit 46. GREAT BRITAIN, . British duplex cancellation 383 HULL 4J 1.SP.89 on Swedish stamp 20 öre Circle type ph on cut piece. Superb cancellation. Visa mindre
Lot 4772
Utrop 600 SEK
SEK
Lot 4772
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 4772 K
Utrop: 600 SEK
Sweden. Facit 52. NORWAY, . Norwegian town cancellation FREDRIKSHALD 5.11.1902, on 2×5 öre Oscar II in pair, on cover se.. Läs mer Sweden. Facit 52. NORWAY, . Norwegian town cancellation FREDRIKSHALD 5.11.1902, on 2×5 öre Oscar II in pair, on cover sent to Sweden. Interesting cover, sent on the Præstebakke–Mellerud route, either tolerated with foreign franking, or posted in Sweden in train mail box Norway bound. Transit TPO PKXP No 44 5.2.1902 and arrival cancellation STOCKHOLM Ö 1.TUR 6.02. Scarce. Visa mindre
Lot 4773
Aktuellt bud: 400 SEK
SEK
Lot 4773
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 4773
Resultat: 400 SEK
Utrop: 400 SEK
Sweden. Facit 41a. RUSSIA, . Russian town cancellation LIBAU 14.OKT.1891 on 3 öre Circle type perf 13 with ph. Very scarce and superb. Sweden. Facit 41a. RUSSIA, . Russian town cancellation LIBAU 14.OKT.1891 on 3 öre Circle type perf 13 with ph. Very scarce and superb. Visa mindre

Svenska frimärken och försändelser omfattar en mängd möjliga samlingsområden. Det enskilda föremålet är, i sig, inget egentligt samlingsområde utan det är när man sätter samman ett antal objekt med någon gemensam nämnare som det blir en samling.

Philea erbjuder ett mycket stort utbud vid sina auktioner, ett utbud som passar alla plånböcker. Det innebär att om du vill sälja så är Philea också en bra partner.

Svenska frimärken ger en spännande inblick i Sveriges historia, kultur, natur, vetenskapliga landvinningar, berömda personligheter och mycket, mycket mer. Frimärken delas ibland in i kategorierna bruksfrimärken, jubileumsfrimärken, välgörenhetsfrimärken, tjänstefrimärken, lösenfrimärken och övriga frimärken.

Ostämplade frimärken med eller utan varianter, stämplade frimärken, olika ortsstämplar, stämplar från ett visst geografiskt område (exvis län) är bara några exempel på hur man kan samla. Man söker stämplar som är placerade mitt på frimärket, rättvända och med all information i stämpeln läsbar. En viss frimärksutgåva, exvis skilling banco eller Gustaf V Medaljong, är ett sätt att samla. Samlar man ostämplade frimärken ska dessa, i regel, vara med oskadad originalgummering på baksidan. För de allra äldsta svenska frimärkena är dock detta nästan omöjligt.

Provtryck, frimärken med visst tema, feltryckta frimärken eller olika slags s k miniark (block) med frimärken är också samlingsområden inom denna kategori, eller kan ingå i samlandet av en viss frimärksutgåva. Feltryckta frimärken kan vara väldigt eftertraktade, och därmed dyra.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Där söker man häften med postens olika markeringar (cylindersiffror, ryggtryck, kontrollnummer mm) men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag.

Brev och handskrifter ingår i denna kategori också liksom dokument med anknytning till postverksamhet samt postens olika blanketter och etiketter. Att beskriva ett geografiskt områdes posthistoria med brev, frimärken, dokument mm är ett populärt sätt att samla, där även annat än frimärken och rena försändelser ingår. Ett annat sätt att samla är att beskriva typer av posttjänster såsom lösenbrev, censurbrev, krigsfångepost eller flygpost. Även brev, dokument och försändelser ”före frimärkstid”, d v s före 1855, bör vara med om sådana finns. Det kallas förfilateli.

När man letar efter objekt till sin samling kan det vara lönsamt att söka s k utförsäljningsobjekt, d v s objekt som säljs till särskilt lågt pris. Många gånger är det just sådant material som saknas i den egna samlingen och därmed fyller igen en förarglig lucka.