Luftpostförsändelser (3)

Objektnummer över 5000 är prissänkta objekt från tidigare auktioner.

×
Lot 2517
Aktuellt bud: 1 600 SEK
SEK
Lot 2517
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2517 P
Resultat: 1 600 SEK
Utrop: 300 SEK
Sweden. Air mail cover Facit 233a, Cover, sent from Stockholm 14.3.1939 to Buenos Ayres (Argentine), franked with a bloc.. Läs mer Sweden. Air mail cover Facit 233a, Cover, sent from Stockholm 14.3.1939 to Buenos Ayres (Argentine), franked with a block of three of F 233a + soem other stamps. Traansit cds Berlin-Sassnitz 15.3.1939. Arrival cds 19.3.1939. SEK 1800 Visa mindre
Lot 5255
Utrop 500 SEK
SEK
Lot 5255
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 5255 K
Utrop: 500 SEK
Sweden. Air mail cover Facit 146A, 172, 257, 10+2×120 öre + 2×1 kr on registered air mail cover sent from KRIS.. Läs mer Sweden. Air mail cover Facit 146A, 172, 257, 10+2×120 öre + 2×1 kr on registered air mail cover sent from KRISTIANSTAD 22.12.36 to Brazil. Transit BERLIN C 23.12.36 and arrival pmk CASCADURA MANHA FEDERAL 27.DEZ. Also cancellation DEUTSCHE LUFTPOST EUROPA-SÜDAMERIKA. Somewhat carelessly opened. Visa mindre
Lot 5256
Utrop 600 SEK
SEK
Lot 5256
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 5256 K
Utrop: 600 SEK
Sweden. Air mail cover Facit 232, 183, 25+50 öre on air mail cover sent from STOCKHOLM 15.8.32 to USA. Arrival pmk EAST.. Läs mer Sweden. Air mail cover Facit 232, 183, 25+50 öre on air mail cover sent from STOCKHOLM 15.8.32 to USA. Arrival pmk EAST ORANGE 24.AUG.1932. Correct postage 25 öre + air mail fee 50 öre. Visa mindre

Svenska frimärken och försändelser omfattar en mängd möjliga samlingsområden. Det enskilda föremålet är, i sig, inget egentligt samlingsområde utan det är när man sätter samman ett antal objekt med någon gemensam nämnare som det blir en samling.

Philea erbjuder ett mycket stort utbud vid sina auktioner, ett utbud som passar alla plånböcker. Det innebär att om du vill sälja så är Philea också en bra partner.

Svenska frimärken ger en spännande inblick i Sveriges historia, kultur, natur, vetenskapliga landvinningar, berömda personligheter och mycket, mycket mer. Frimärken delas ibland in i kategorierna bruksfrimärken, jubileumsfrimärken, välgörenhetsfrimärken, tjänstefrimärken, lösenfrimärken och övriga frimärken.

Ostämplade frimärken med eller utan varianter, stämplade frimärken, olika ortsstämplar, stämplar från ett visst geografiskt område (exvis län) är bara några exempel på hur man kan samla. Man söker stämplar som är placerade mitt på frimärket, rättvända och med all information i stämpeln läsbar. En viss frimärksutgåva, exvis skilling banco eller Gustaf V Medaljong, är ett sätt att samla. Samlar man ostämplade frimärken ska dessa, i regel, vara med oskadad originalgummering på baksidan. För de allra äldsta svenska frimärkena är dock detta nästan omöjligt.

Provtryck, frimärken med visst tema, feltryckta frimärken eller olika slags s k miniark (block) med frimärken är också samlingsområden inom denna kategori, eller kan ingå i samlandet av en viss frimärksutgåva. Feltryckta frimärken kan vara väldigt eftertraktade, och därmed dyra.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Där söker man häften med postens olika markeringar (cylindersiffror, ryggtryck, kontrollnummer mm) men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag.

Brev och handskrifter ingår i denna kategori också liksom dokument med anknytning till postverksamhet samt postens olika blanketter och etiketter. Att beskriva ett geografiskt områdes posthistoria med brev, frimärken, dokument mm är ett populärt sätt att samla, där även annat än frimärken och rena försändelser ingår. Ett annat sätt att samla är att beskriva typer av posttjänster såsom lösenbrev, censurbrev, krigsfångepost eller flygpost. Även brev, dokument och försändelser ”före frimärkstid”, d v s före 1855, bör vara med om sådana finns. Det kallas förfilateli.

När man letar efter objekt till sin samling kan det vara lönsamt att söka s k utförsäljningsobjekt, d v s objekt som säljs till särskilt lågt pris. Många gånger är det just sådant material som saknas i den egna samlingen och därmed fyller igen en förarglig lucka.