Luftpostförsändelser (2)

×
Lot 986
Aktuellt bud: 1 100 SEK
SEK
Lot 986
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 986 K
Resultat: 1 100 SEK
Utrop: 700 SEK
Sweden. Air mail cover Facit 168, 191, 192 brev,, 45+50 öre + 1 kr on beautiful registered air mail cover sent from GÖTE.. Läs mer Sweden. Air mail cover Facit 168, 191, 192 brev,, 45+50 öre + 1 kr on beautiful registered air mail cover sent from GÖTEBORG 19.10.33 to SINGAPORE 4.NO.1933. Scarce destination. Visa mindre
Lot 987
Utrop 400 SEK
SEK
Lot 987
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 987 K
Utrop: 400 SEK
Sweden. Air mail cover Facit 247, 248, 250 brev,, 10+15+2x25 öre on air mail cover sent from GÖTEBORG 27.4.36 to Siam. T.. Läs mer Sweden. Air mail cover Facit 247, 248, 250 brev,, 10+15+2x25 öre on air mail cover sent from GÖTEBORG 27.4.36 to Siam. Transit BERLIN-SASSNITZ (HAFEN) ZUG 14, and arival pmk 3.5.36. The cover with one round corner. Scarce destination, R4 (4-10 recorded items) according to Facit. Visa mindre

Svenska frimärken och försändelser omfattar en mängd möjliga samlingsområden. Det enskilda föremålet är, i sig, inget egentligt samlingsområde utan det är när man sätter samman ett antal objekt med någon gemensam nämnare som det blir en samling.

Philea erbjuder ett mycket stort utbud vid sina auktioner, ett utbud som passar alla plånböcker. Det innebär att om du vill sälja så är Philea också en bra partner.

Svenska frimärken ger en spännande inblick i Sveriges historia, kultur, natur, vetenskapliga landvinningar, berömda personligheter och mycket, mycket mer. Frimärken delas ibland in i kategorierna bruksfrimärken, jubileumsfrimärken, välgörenhetsfrimärken, tjänstefrimärken, lösenfrimärken och övriga frimärken.

Ostämplade frimärken med eller utan varianter, stämplade frimärken, olika ortsstämplar, stämplar från ett visst geografiskt område (exvis län) är bara några exempel på hur man kan samla. Man söker stämplar som är placerade mitt på frimärket, rättvända och med all information i stämpeln läsbar. En viss frimärksutgåva, exvis skilling banco eller Gustaf V Medaljong, är ett sätt att samla. Samlar man ostämplade frimärken ska dessa, i regel, vara med oskadad originalgummering på baksidan. För de allra äldsta svenska frimärkena är dock detta nästan omöjligt.

Provtryck, frimärken med visst tema, feltryckta frimärken eller olika slags s k miniark (block) med frimärken är också samlingsområden inom denna kategori, eller kan ingå i samlandet av en viss frimärksutgåva. Feltryckta frimärken kan vara väldigt eftertraktade, och därmed dyra.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Där söker man häften med postens olika markeringar (cylindersiffror, ryggtryck, kontrollnummer mm) men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag.

Brev och handskrifter ingår i denna kategori också liksom dokument med anknytning till postverksamhet samt postens olika blanketter och etiketter. Att beskriva ett geografiskt områdes posthistoria med brev, frimärken, dokument mm är ett populärt sätt att samla, där även annat än frimärken och rena försändelser ingår. Ett annat sätt att samla är att beskriva typer av posttjänster såsom lösenbrev, censurbrev, krigsfångepost eller flygpost. Även brev, dokument och försändelser ”före frimärkstid”, d v s före 1855, bör vara med om sådana finns. Det kallas förfilateli.

När man letar efter objekt till sin samling kan det vara lönsamt att söka s k utförsäljningsobjekt, d v s objekt som säljs till särskilt lågt pris. Många gånger är det just sådant material som saknas i den egna samlingen och därmed fyller igen en förarglig lucka.