Länder T-Z (8)

×
Lot 2767
Aktuellt bud: 11 500 SEK
SEK
Lot 2767
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2767 P
Resultat: 11 500 SEK
Utrop: 7 000 SEK
Thailand. /. BANGKOK, / BRITISH P.O. IN SIAM. Impressive album page including mint #3, #5, #6, #7, #8 and #9 and then.. Läs mer Thailand. /. BANGKOK, / BRITISH P.O. IN SIAM. Impressive album page including mint #3, #5, #6, #7, #8 and #9 and then used #9, all of the type 1 overprint. Then #14, #16, #17, #20, #21 and #22, used as well as #15 and #18 mint of the type 2 overprint. Catalogue value well over £6500. Possibly reference examples present as well as, please note, four photos. Catalogue value well in excess of £5,000, probably nearer to £8,000. A collection with substance and recommended views. Visa mindre
Lot 2772
Aktuellt bud: 11 500 SEK
SEK
Lot 2772
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2772 K
Resultat: 11 500 SEK
Utrop: 6 000 SEK
U.S.A. Michel 73-88 /, 1893 Columbus. Cpl set (16) incl. $2–4 used, the rest are . 15c and $2 short perf, 50c with small thin spot. U.S.A. Michel 73-88 /, 1893 Columbus. Cpl set (16) incl. $2–4 used, the rest are . 15c and $2 short perf, 50c with small thin spot. Visa mindre
Lot 2773
Aktuellt bud: 2 200 SEK
SEK
Lot 2773
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2773
Resultat: 2 200 SEK
Utrop: 1 000 SEK
U.S.A. Michel 227C F , 1917 Presidents 2 c carmine-rose Scott 505 in block-of-nine. The middle stamp with error print 5.. Läs mer U.S.A. Michel 227C F , 1917 Presidents 2 c carmine-rose Scott 505 in block-of-nine. The middle stamp with error print 5 CENTS (small thin spot). Visa mindre
Lot 2774
Aktuellt bud: 32 000 SEK
SEK
Lot 2774
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2774 A
Resultat: 32 000 SEK
Utrop: 12 000 SEK
U.S.A. //. Specialized collection 1851-1940's (some later) in two SAFE dual albums incl. an expensive early part wit.. Läs mer U.S.A. //. Specialized collection 1851-1940's (some later) in two SAFE dual albums incl. an expensive early part with many better priced issues, a very nice section Back-of the book, Columbus up to 3$, good Air and mini sheets, about 55 covers and cards etc. Early part some mixed qual. Please see a selection of scans at www.philea.se. Visa mindre
Lot 2775
Aktuellt bud: 8 000 SEK
SEK
Lot 2775
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2775 V
Resultat: 8 000 SEK
Utrop: 8 000 SEK
U.S.A. Used. Impressive collection of several thousand pre-cancels housed in two substantial volumes, generally organise.. Läs mer U.S.A. Used. Impressive collection of several thousand pre-cancels housed in two substantial volumes, generally organised by state in alphabetic order, hundreds of different towns, with Washington and Franklin heads galore to $2, including an exciting range of early issues for example the Kansas with purple single-line upright pair and inverted on 20c turquoise Franklin, two-line on 3c purple Washington blocks of four and six, etc. Also seen early special deliveries, parcel posts, postage dues incl. inverted overprint blocks with many eye-catching items incl. Chicago 20c Golden Gate pair with double overprint on one, 5c Roosevelt block of eight with inverted Jackson Mich., etc. A very intense viewing with dollar values crammed behind others, with certainty of many scarce items. A fantastic opportunity for those with knowledge. Visa mindre
Lot 2776
Aktuellt bud: 6 600 SEK
SEK
Lot 2776
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2776 A
Resultat: 6 600 SEK
Utrop: 4 000 SEK
U.S.A. Used. Collection 1857–2000 in thick binder incl. many better early issues and e.g. Columbus $1, Marshall $5 green.. Läs mer U.S.A. Used. Collection 1857–2000 in thick binder incl. many better early issues and e.g. Columbus $1, Marshall $5 green, back-of-the-book, etc. Mostly fine quality. Visa mindre
Lot 2777
Aktuellt bud: 2 100 SEK
SEK
Lot 2777
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2777 A
Resultat: 2 100 SEK
Utrop: 2 000 SEK
U.S.A. . Lot with mostly booklets and sheets, mainly 1990s–2000s. Face value approx. $825.-. U.S.A. . Lot with mostly booklets and sheets, mainly 1990s–2000s. Face value approx. $825.-. Visa mindre
Lot 2778
Aktuellt bud: 4 000 SEK
SEK
Lot 2778
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2778
Resultat: 4 000 SEK
Utrop: 4 000 SEK
Yugoslavia. Collection mostly used 1918–79 in three KABE albums with stamp mounts. Well-filled albums, few stamps missin.. Läs mer Yugoslavia. Collection mostly used 1918–79 in three KABE albums with stamp mounts. Well-filled albums, few stamps missing after 1921, incl some mini-sheets. Also some modern on stock sheets. Fine quality. Visa mindre

Utomnorden omfattar samlingar som täcker ett land eller ett geografiskt område. I detta kan man även inkludera eventuella tidigare kolonier eller förvaltarskapsområden. Detta gäller främst Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien och USA. Här inkluderas även särskilda ockupationsutgåvor med anknytning till 1. och 2. världskriget.

Ryssland/Sovjetunionen fram till 1991 innehåller en mängd intressanta samlingsområden, främst från perioden 1917-1923 med revolution, inbördeskrig och konsolidering av Sovjetunionen. På motsvarande sätt finns det ett antal samlingsområden inom Kina från början av 1900-talet till våra dagar (många handelsstationer, kristna missionsstationer, inbördeskrig, japansk ockupation mm).

Generellt kan sägas att länder med komplex politisk historia också erbjuder stora möjligheter beträffande frimärken, brev och försändelser. Många länder har därutöver särskilda utgåvor för paketpost, telegraftjänster, myndighetsbrev, internationella organisationer som finns i landet eller har verkat i landet etc.

Phileas auktioner har alltid ett särskilt avsnitt ”Utomnorden” och ett avsnitt ”Utomeuropa”. Här finns det möjligheter att göra riktiga fynd. Phileas stora internationella kundkrets gör också att vi når fram till köpare över hela världen.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod (exvis fram till 1920, eller mellankrigstiden), ett geografiskt område (exvis länderna på Balkan innan Jugoslavien skapades), ett särskilt tema (CEPT, internationella konferenser) eller omfatta alla utgivna frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Brev som har koppling till en kädn person eller familj eller kopplade till en viss plats (trakt) kan vara intressanta, liksom brev som censurerats. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev) är det många som intresserar sig för. Brev till utrikes destinationer (särskilt från andra halvan av 1800-talet) kan vara eftersökta. Här finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde nästan oavsett vilket land man samlar. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, också ingå i en posthistorisk samling.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.