Länder S (9)

×
Lot 2754
Aktuellt bud: 1 800 SEK
SEK
Lot 2754
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2754 K
Resultat: 1 800 SEK
Utrop: 1 200 SEK
Saint Helena. SG 97-100C , 1922/23 Badge of St. Helena, four sheet-corner plate pairs. The ½d, 1d, 1½d and 2d, all sho.. Läs mer Saint Helena. SG 97-100C , 1922/23 Badge of St. Helena, four sheet-corner plate pairs. The ½d, 1d, 1½d and 2d, all showing cleft in rock variety on the left-hand stamp. SG 97c/100c, catalogue value £410 for hinged singles. A most attractive group. Visa mindre
Lot 2759
Aktuellt bud: 11 500 SEK
SEK
Lot 2759
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2759
Resultat: 11 500 SEK
Utrop: 5 000 SEK
San Marino. Collection mostly 1877–2015 in box. Comprehensive collection in six albums and one stockbook. From the en.. Läs mer San Marino. Collection mostly 1877–2015 in box. Comprehensive collection in six albums and one stockbook. From the end of the 1930s almost complete. All album pages until 1938 are scanned and displayed on our website. Excellent quality. Approx. 15_kg. (>700) Visa mindre
Lot 2760
Utrop 5 000 SEK
SEK
Lot 2760
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2760 A
Utrop: 5 000 SEK
South Africa Cape of Good Hope. Used. Collection of over 30 used triangulars housed in a binder, including #1 with margi.. Läs mer South Africa Cape of Good Hope. Used. Collection of over 30 used triangulars housed in a binder, including #1 with margins almost all round, SG 3 and SG 4, the 1d with even margins all round, 1855 issues with 1d shades, 6d with light cancel and margins all round, 1/- just touching lower right, 1863/64 issues also well represented with many shades, several very attractive examples including the 1/- with full margins and neat postmark, mixed condition overall. Minimum catalogue £7,500. Visa mindre
Lot 2761
Utrop 5 000 SEK
SEK
Lot 2761
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2761 A
Utrop: 5 000 SEK
South Africa Cape of Good Hope. Used. Collection/accumulation of the Hope seated issues and surcharges 1864 onwards, sta.. Läs mer South Africa Cape of Good Hope. Used. Collection/accumulation of the Hope seated issues and surcharges 1864 onwards, standing Hope, as well as the large Queen Victoria/Edward VII revenues, housed in one volume with approaching 1000 mostly used stamps crammed on the pages, including 1864 1d mint, scarce 1/- with watermark reversed used (SG 26ax, cat. £700), 1870s to 5/-, extensive postmark studies incl. fancy cancels, King Edward VII heads to 5/-, etc, followed by the revenues including unusual embossed issues, 1865 perf 15½ to £20, perf 12½ to 15/-, 1874 green issue to 10/-, small stamp duty types 1875/76 to 8/-, 1876 to £2, etc, right through to King Edward VII. Far more here than first meets the eye, please view page for page. Visa mindre
Lot 2762
Aktuellt bud: 2 000 SEK
SEK
Lot 2762
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2762 A
Resultat: 2 000 SEK
Utrop: 2 000 SEK
South Africa Cape of Good Hope. Used. Important reference collection of over 50 triangulars as well as later issues, eve.. Läs mer South Africa Cape of Good Hope. Used. Important reference collection of over 50 triangulars as well as later issues, everything categorised and researched with extensive write-up, including very skilled productions among which are four woodblocks and a rare and extremely well-made 1/- green, also 'blued' papers, Fournier examples, as well as less sophisticated yet far scarcer types. A wonderful working collection assembled many decades ago, inspection much recommended. Visa mindre
Lot 2763
Utrop 5 000 SEK
SEK
Lot 2763
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2763 A
Utrop: 5 000 SEK
Sudan. . Old time holding of the 1951 pictorials with official overprints, all mint never hinged in sheets and large m.. Läs mer Sudan. . Old time holding of the 1951 pictorials with official overprints, all mint never hinged in sheets and large multiples, many with plate numbers, including the key value the 3p in full sheet and block of 14 (60+ examples, these alone cat £35 each e.g. over £2000), 2p very pale blue shade, 3½p light emerald shade block of 19 with plate numbers, through to 50p top value incl. full sheet. Catalogue approaching £4000 with pristine quality throughout. It is most unusual to see so much good King George VI of this underrated country, offered intact as received. Visa mindre
Lot 2764
Aktuellt bud: 5 000 SEK
SEK
Lot 2764
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2764 A
Resultat: 5 000 SEK
Utrop: 5 000 SEK
Switzerland. Collection used in album. STANDING HELVETIA a very interesting specialized collection with many different s.. Läs mer Switzerland. Collection used in album. STANDING HELVETIA a very interesting specialized collection with many different shades and perforation varieties including many better. Well written up and also with GREAT REFERENCE MATERIAL including "Checklist for identification of standing Helvetia issues" and reciting of most of the article "Perforated Standing Helvetia Issue 1882–1907" by George W. Caldwell in the "Helvetia Bulletin". All stamp pages and the checklist to be enjoyed at our website. Visa mindre
Lot 2765
Aktuellt bud: 2 500 SEK
SEK
Lot 2765
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2765 A
Resultat: 2 500 SEK
Utrop: 2 500 SEK
Switzerland. Collection // 1860–1960s + few later in two DAVO albums with stamp mounts. Main value on Pro Juventute.. Läs mer Switzerland. Collection // 1860–1960s + few later in two DAVO albums with stamp mounts. Main value on Pro Juventute and Patria sets and also several good souvenir sheets incl. Mi 6–7 used, 10 xx, 12–13 xx, 14 used and 16 xx (EUR 1375 for this only), also some international organisations incl BIE 1944 cpl x, some later material, and also some UN Geneva apprently cpl xx 1969–90. Fine quality. Visa mindre
Lot 2766
Aktuellt bud: 2 500 SEK
SEK
Lot 2766
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2766 A
Resultat: 2 500 SEK
Utrop: 2 500 SEK
Syria. Collection mostly 1958–69 in Leuchtturm album with stamp mounts. Incl scarce early imperf sets. Fine quality. (500) Syria. Collection mostly 1958–69 in Leuchtturm album with stamp mounts. Incl scarce early imperf sets. Fine quality. (500) Visa mindre

Utomnorden omfattar samlingar som täcker ett land eller ett geografiskt område. I detta kan man även inkludera eventuella tidigare kolonier eller förvaltarskapsområden. Detta gäller främst Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien och USA. Här inkluderas även särskilda ockupationsutgåvor med anknytning till 1. och 2. världskriget.

Ryssland/Sovjetunionen fram till 1991 innehåller en mängd intressanta samlingsområden, främst från perioden 1917-1923 med revolution, inbördeskrig och konsolidering av Sovjetunionen. På motsvarande sätt finns det ett antal samlingsområden inom Kina från början av 1900-talet till våra dagar (många handelsstationer, kristna missionsstationer, inbördeskrig, japansk ockupation mm).

Generellt kan sägas att länder med komplex politisk historia också erbjuder stora möjligheter beträffande frimärken, brev och försändelser. Många länder har därutöver särskilda utgåvor för paketpost, telegraftjänster, myndighetsbrev, internationella organisationer som finns i landet eller har verkat i landet etc.

Phileas auktioner har alltid ett särskilt avsnitt ”Utomnorden” och ett avsnitt ”Utomeuropa”. Här finns det möjligheter att göra riktiga fynd. Phileas stora internationella kundkrets gör också att vi når fram till köpare över hela världen.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod (exvis fram till 1920, eller mellankrigstiden), ett geografiskt område (exvis länderna på Balkan innan Jugoslavien skapades), ett särskilt tema (CEPT, internationella konferenser) eller omfatta alla utgivna frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Brev som har koppling till en kädn person eller familj eller kopplade till en viss plats (trakt) kan vara intressanta, liksom brev som censurerats. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev) är det många som intresserar sig för. Brev till utrikes destinationer (särskilt från andra halvan av 1800-talet) kan vara eftersökta. Här finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde nästan oavsett vilket land man samlar. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, också ingå i en posthistorisk samling.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.