Länder Q-R (6)

×
Lot 2746
Aktuellt bud: 15 000 SEK
SEK
Lot 2746
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2746
Resultat: 15 000 SEK
Utrop: 2 500 SEK
Rhodesia. **/*/¤. Collection/accumulation with several thousands stamps 1890–2007 in six thick stockbooks incl. North/So.. Läs mer Rhodesia. **/*/¤. Collection/accumulation with several thousands stamps 1890–2007 in six thick stockbooks incl. North/South-Rhodesia/Nyasaland, Br. South Africa Company and Zimbabwe, containing many sets and some ** mini-sheets, etc. Approx. 12_kg. Visa mindre
Lot 2747
Utrop 2 000 SEK
SEK
Lot 2747
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2747 K
Utrop: 2 000 SEK
Russia. Brev, Registered Sven Hedin cover from OSH 1902 to Stockholm with at least seven transit and arrival postmarks +.. Läs mer Russia. Brev, Registered Sven Hedin cover from OSH 1902 to Stockholm with at least seven transit and arrival postmarks + Russian circled "R" handstamp and a registration label from "Osh #". The flap has fallen off with the adhesives but nevertheless a most interesting cover. A small type of circled postmark from Osh is unusual. Visa mindre
Lot 2748
Utrop 25 000 SEK
SEK
Lot 2748
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2748 V
Utrop: 25 000 SEK
Russia. Fiscal brev, A beautiful registered "HEDIN cover" franked with 50 kopek, sent by Sven Hedin from OSJ, Kyrgyzstan.. Läs mer Russia. Fiscal brev, A beautiful registered "HEDIN cover" franked with 50 kopek, sent by Sven Hedin from OSJ, Kyrgyzstan, 7.VI.1901 to his brother in Stockholm. Transit e.g. Moscow, and arrival Stockholm 1.8.1901. SUPERB EXHIBITION ITEM! Visa mindre
Lot 2749
Utrop 60 000 SEK
SEK
Lot 2749
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2749 V
Utrop: 60 000 SEK
Russia. Collection used 1857–1970 in two albums. Extensive, nearly complete with a lot of expensive items inkluding cove.. Läs mer Russia. Collection used 1857–1970 in two albums. Extensive, nearly complete with a lot of expensive items inkluding covers and souvenir sheets, E.g. Imperf No 1, Mi 4y with ATTEST Lothar Eisold, San Francisco overprint 1935 type III with short "P" variety (Mi 527 I PF I), unsigned. Also many early Ukraine with duplication, Levant and other back-of-the-book material. See scans at www.philea.se. Mostly fine quality. Visa mindre
Lot 2750
Utrop 15 000 SEK
SEK
Lot 2750
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2750 A
Utrop: 15 000 SEK
Russia. Collection mostly used about 1860–1955 in two large albums. Many expensive stamps and souvenir sheets and with f.. Läs mer Russia. Collection mostly used about 1860–1955 in two large albums. Many expensive stamps and souvenir sheets and with few empty spaces. Some duplication, not checked fore varieties. Huge catalogue value! Mostly fine quality. Visa mindre
Lot 2753
Utrop 4 000 SEK
SEK
Lot 2753
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2753 K
Utrop: 4 000 SEK
Russia. Brev, Caspian Sea Mail. Very rare double rate 20 kop from Baku to Enzeli by sea mail, oval BAKU-ENZELI fain.. Läs mer Russia. Brev, Caspian Sea Mail. Very rare double rate 20 kop from Baku to Enzeli by sea mail, oval BAKU-ENZELI faint pmk. Forwarded via Recht 28 XI 14, Teheran 2 XII addressed to Isfahan arr 5 XII. Franked with 2×3 kop + 2×7 kop Romanov (one stamp damaged). Double rate Caspian Sea Mail extremely rare. Visa mindre

Utomnorden omfattar samlingar som täcker ett land eller ett geografiskt område. I detta kan man även inkludera eventuella tidigare kolonier eller förvaltarskapsområden. Detta gäller främst Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien och USA. Här inkluderas även särskilda ockupationsutgåvor med anknytning till 1. och 2. världskriget.

Ryssland/Sovjetunionen fram till 1991 innehåller en mängd intressanta samlingsområden, främst från perioden 1917-1923 med revolution, inbördeskrig och konsolidering av Sovjetunionen. På motsvarande sätt finns det ett antal samlingsområden inom Kina från början av 1900-talet till våra dagar (många handelsstationer, kristna missionsstationer, inbördeskrig, japansk ockupation mm).

Generellt kan sägas att länder med komplex politisk historia också erbjuder stora möjligheter beträffande frimärken, brev och försändelser. Många länder har därutöver särskilda utgåvor för paketpost, telegraftjänster, myndighetsbrev, internationella organisationer som finns i landet eller har verkat i landet etc.

Phileas auktioner har alltid ett särskilt avsnitt ”Utomnorden” och ett avsnitt ”Utomeuropa”. Här finns det möjligheter att göra riktiga fynd. Phileas stora internationella kundkrets gör också att vi når fram till köpare över hela världen.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod (exvis fram till 1920, eller mellankrigstiden), ett geografiskt område (exvis länderna på Balkan innan Jugoslavien skapades), ett särskilt tema (CEPT, internationella konferenser) eller omfatta alla utgivna frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Brev som har koppling till en kädn person eller familj eller kopplade till en viss plats (trakt) kan vara intressanta, liksom brev som censurerats. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev) är det många som intresserar sig för. Brev till utrikes destinationer (särskilt från andra halvan av 1800-talet) kan vara eftersökta. Här finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde nästan oavsett vilket land man samlar. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, också ingå i en posthistorisk samling.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.