Island, samlingar (3)

×
Lot 2450
Aktuellt bud: 17 500 SEK
SEK
Lot 2450
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2450 A
Resultat: 17 500 SEK
Utrop: 9 000 SEK
Iceland. //. Collection 1873–1985 in Lindner Falzlos album + stockbook with duplicates. Containing e.g. F 2–3,.. Läs mer Iceland. //. Collection 1873–1985 in Lindner Falzlos album + stockbook with duplicates. Containing e.g. F 2–3, expensive official stamps and aur values, cpl F 63–106, 124–64, 168–254 (not F 181) and often used + unused in parallel. Facit until 1944: > 144000. Visa mindre
Lot 2451
Aktuellt bud: 3 000 SEK
SEK
Lot 2451
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2451 P
Resultat: 3 000 SEK
Utrop: 3 000 SEK
Iceland. Collection mostly 1933–75. Complete (except Hopflug Ítala) on Lindner leaves. Fine quality. Iceland. Collection mostly 1933–75. Complete (except Hopflug Ítala) on Lindner leaves. Fine quality. Visa mindre
Lot 2452
Aktuellt bud: 2 000 SEK
SEK
Lot 2452
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2452 K
Resultat: 2 000 SEK
Utrop: 2 000 SEK
Iceland. /. Selection 1873–1940 incl. e.g. F 3 , good aur values incl. F 15 and 31 , F 75.. Läs mer Iceland. /. Selection 1873–1940 incl. e.g. F 3 , good aur values incl. F 15 and 31 , F 75, 90, 120–21, 173–88 and 256–59 , nice official stamps incl. Tj54 used, etc. (48) Visa mindre

Norden omfattar samlingar av brev, frimärken mm från Norge, Danmark, Finland, Island, Grönland, Färöarna, Åland och Danska Västindien samt områden som under viss tid varit ockuperade (exvis Karelen), förutom Sverige förstås. Här bör också samlingar med koppling till olika slags internationella missioner (motsv) där militära förband från de nordiska länderna deltagit (Afghanistan, Korea, FN-missioner mm) ingå.

Samlingar och partier från de nordiska länderna förekommer alltid på Phileas auktioner.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod, en viss utgåva med olika tryckningar och varianter (exvis Norges äldre posthornsutgåvor) ett geografiskt område (exvis Fyn i Danmark eller någon viss postväg), ett särskilt tema (exvis sport), stämplar under en viss tidsperiod, eller omfatta alla utgivna frimärken.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Då söker man frimärkshäften med postens olika markeringar men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag. I detta samlingsområde ingår även miniark och souvenirark som blivit allt vanligare under senare år, särskilt sedan postföretagen började med självhäftande frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Emigrantbrev är ett samlingsområde liksom brev till och från kända personer eller brev kopplade till en viss plats (trakt) eller familj. Brev som censurerats lockar rätt många samlare. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev, brev till och från områden där militär deltagit mm) är det många som intresserar sig för. Eftersom huvuddelen av de nordiska länderna varit krigsdrabbade under 1900-talet finns det mycket att botanisera i.

Flera av länderna har lite ”udda områden” som kan utgöra intressanta teman. Sådana kan vara Svalbard eller Danska Västindien.

Samlar man brev och försändelser finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, ingå i en posthistorisk samling. Helsaker har getts ut i alla de nordiska länderna. Här kan man särskilt nämna helsaker utgivna i Finland under tiden före 1917.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.