Finland, samlingar (3)

×
Lot 2457
Aktuellt bud: 15 500 SEK
SEK
Lot 2457
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2457 A
Resultat: 15 500 SEK
Utrop: 15 000 SEK
Finland. Collection // 1859–1999 in two very fine Leuchtturm albums in with stamp mounts. Almost complete with very.. Läs mer Finland. Collection // 1859–1999 in two very fine Leuchtturm albums in with stamp mounts. Almost complete with very few missing stamps. The 5 and 10 k ovals are reprints (1956) but with the all large toothed in mostly fine condition, Copenhagen 175, Russian 1891–1915 with different perf, Saarinen, Zeppelin 1930, parcel post, North Ingria, Aunus (without 1–10 Mk), Karelia and more. A Mikko Ossa certificate for 1866 1Mk yellow brown III is enclosed. Also nine yearbooks from the Åland Islands 1981–92 and 21 from Finland 1981–98. Please see a selection of scans at www.philea.se. Also the Åland Islands complete up to 1999 in best condition /. Mostly fine quality. Visa mindre
Lot 2458
Aktuellt bud: 6 800 SEK
SEK
Lot 2458
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2458 A
Resultat: 6 800 SEK
Utrop: 3 000 SEK
Finland. Used. Collection 1856–1985 in Leuchtturm album incl. F 1–2 with certs (small faults), F 3–10 (mixed q.. Läs mer Finland. Used. Collection 1856–1985 in Leuchtturm album incl. F 1–2 with certs (small faults), F 3–10 (mixed qual), F 33–45, good Lion types, F 165 Zeppelin, Aunis F 1–6, Åland, some Karelia, etc. Visa mindre
Lot 2459
Aktuellt bud: 2 500 SEK
SEK
Lot 2459
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2459 P
Resultat: 2 500 SEK
Utrop: 2 500 SEK
Finland. Collection / 1860–c. 1940 on leaves. Several "Large-toothed". Mostly good quality. Finland. Collection / 1860–c. 1940 on leaves. Several "Large-toothed". Mostly good quality. Visa mindre

Norden omfattar samlingar av brev, frimärken mm från Norge, Danmark, Finland, Island, Grönland, Färöarna, Åland och Danska Västindien samt områden som under viss tid varit ockuperade (exvis Karelen), förutom Sverige förstås. Här bör också samlingar med koppling till olika slags internationella missioner (motsv) där militära förband från de nordiska länderna deltagit (Afghanistan, Korea, FN-missioner mm) ingå.

Samlingar och partier från de nordiska länderna förekommer alltid på Phileas auktioner.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod, en viss utgåva med olika tryckningar och varianter (exvis Norges äldre posthornsutgåvor) ett geografiskt område (exvis Fyn i Danmark eller någon viss postväg), ett särskilt tema (exvis sport), stämplar under en viss tidsperiod, eller omfatta alla utgivna frimärken.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Då söker man frimärkshäften med postens olika markeringar men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag. I detta samlingsområde ingår även miniark och souvenirark som blivit allt vanligare under senare år, särskilt sedan postföretagen började med självhäftande frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Emigrantbrev är ett samlingsområde liksom brev till och från kända personer eller brev kopplade till en viss plats (trakt) eller familj. Brev som censurerats lockar rätt många samlare. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev, brev till och från områden där militär deltagit mm) är det många som intresserar sig för. Eftersom huvuddelen av de nordiska länderna varit krigsdrabbade under 1900-talet finns det mycket att botanisera i.

Flera av länderna har lite ”udda områden” som kan utgöra intressanta teman. Sådana kan vara Svalbard eller Danska Västindien.

Samlar man brev och försändelser finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, ingå i en posthistorisk samling. Helsaker har getts ut i alla de nordiska länderna. Här kan man särskilt nämna helsaker utgivna i Finland under tiden före 1917.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.