Finland, singlar & försändelser (4)

Auktionen består av två delar, där objektnummer över 5000 är prissänkta objekt från tidigare auktioner.
När en sökning resulterar i flera objekt, tänk på att objekt av intresse kan dyka upp både bland de lägre numren under 5000 och de högre numren över 5000.

×
Lot 2847
Aktuellt bud: 3 000 SEK
SEK
Lot 2847
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2847 V
Resultat: 3 000 SEK
Utrop: 3 000 SEK
Finland. Facit 33 cover , 1890 Coat of Arms m/89 5 Mk green/red. Cancelled ÅBO/TURKU 14.1.1901, the last day stamps in t.. Läs mer Finland. Facit 33 cover , 1890 Coat of Arms m/89 5 Mk green/red. Cancelled ÅBO/TURKU 14.1.1901, the last day stamps in this series were allowed for domestic use in Finland. AN EXHIBITION ITEM OF IMPORTANCE. Cert Schwenson (2020). SEK 90000 Visa mindre
Lot 5235
Aktuellt bud: 300 SEK
SEK
Lot 5235
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 5235
Resultat: 300 SEK
Utrop: 300 SEK
Finland. Facit 54 ⊙ , 1901 First Temporary Issue 10 Mk black/grey (1). SEK 2600 Finland. Facit 54 ⊙ , 1901 First Temporary Issue 10 Mk black/grey (1). SEK 2600 Visa mindre
Lot 5236
Aktuellt bud: 400 SEK
SEK
Lot 5236
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 5236 K
Resultat: 400 SEK
Utrop: 400 SEK
Finland. Slot-machine booklet Facit HA4F ★★ , 1970 Lion type m/63 0.50 Mk Kirjeet 20g. 0.50 mk on cover. 10 booklets. SEK 3750 Finland. Slot-machine booklet Facit HA4F ★★ , 1970 Lion type m/63 0.50 Mk Kirjeet 20g. 0.50 mk on cover. 10 booklets. SEK 3750 Visa mindre
Lot 5237
Aktuellt bud: 100 SEK
SEK
Lot 5237
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 5237 K
Resultat: 100 SEK
Utrop: 100 SEK
Finland. Postage due Facit LLL , Unfranked 1902 domestic cover from Viborg to Heinola. Boxed "T" cachet and endorsement "Lösen 40 penni" on front. Finland. Postage due Facit LLL , Unfranked 1902 domestic cover from Viborg to Heinola. Boxed "T" cachet and endorsement "Lösen 40 penni" on front. Visa mindre

Norden omfattar samlingar av brev, frimärken mm från Norge, Danmark, Finland, Island, Grönland, Färöarna, Åland och Danska Västindien samt områden som under viss tid varit ockuperade (exvis Karelen), förutom Sverige förstås. Här bör också samlingar med koppling till olika slags internationella missioner (motsv) där militära förband från de nordiska länderna deltagit (Afghanistan, Korea, FN-missioner mm) ingå.

Samlingar och partier från de nordiska länderna förekommer alltid på Phileas auktioner.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod, en viss utgåva med olika tryckningar och varianter (exvis Norges äldre posthornsutgåvor) ett geografiskt område (exvis Fyn i Danmark eller någon viss postväg), ett särskilt tema (exvis sport), stämplar under en viss tidsperiod, eller omfatta alla utgivna frimärken.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Då söker man frimärkshäften med postens olika markeringar men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag. I detta samlingsområde ingår även miniark och souvenirark som blivit allt vanligare under senare år, särskilt sedan postföretagen började med självhäftande frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Emigrantbrev är ett samlingsområde liksom brev till och från kända personer eller brev kopplade till en viss plats (trakt) eller familj. Brev som censurerats lockar rätt många samlare. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev, brev till och från områden där militär deltagit mm) är det många som intresserar sig för. Eftersom huvuddelen av de nordiska länderna varit krigsdrabbade under 1900-talet finns det mycket att botanisera i.

Flera av länderna har lite ”udda områden” som kan utgöra intressanta teman. Sådana kan vara Svalbard eller Danska Västindien.

Samlar man brev och försändelser finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, ingå i en posthistorisk samling. Helsaker har getts ut i alla de nordiska länderna. Här kan man särskilt nämna helsaker utgivna i Finland under tiden före 1917.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.