Finland, singlar & försändelser (14)

×
Lot 5514
Aktuellt bud: 4 500 SEK
SEK
Lot 5514
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 5514
Resultat: 4 500 SEK
Utrop: 1 800 SEK
Finland. Facit 1 II stpl,, 1858 Oval stamps 5 k blue, large pearls. Very fine copy with cert. Lasse Nielsen. SEK 12000 Finland. Facit 1 II stpl,, 1858 Oval stamps 5 k blue, large pearls. Very fine copy with cert. Lasse Nielsen. SEK 12000 Visa mindre
Lot 5515
Aktuellt bud: 300 SEK
SEK
Lot 5515
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 5515
Resultat: 300 SEK
Utrop: 300 SEK
Finland. Facit 3 stpl,, 1860 Coat-of-Arms Russian values 5 k blue. SEK 1800 Finland. Facit 3 stpl,, 1860 Coat-of-Arms Russian values 5 k blue. SEK 1800 Visa mindre
Lot 5516
Aktuellt bud: 400 SEK
SEK
Lot 5516
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 5516
Resultat: 400 SEK
Utrop: 400 SEK
Finland. Facit 7 stpl,, 1866 Coat-of-Arms Finnish values 10 p black on yellow paper. SEK 2500 Finland. Facit 7 stpl,, 1866 Coat-of-Arms Finnish values 10 p black on yellow paper. SEK 2500 Visa mindre
Lot 5517
Aktuellt bud: 2 200 SEK
SEK
Lot 5517
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 5517
Resultat: 2 200 SEK
Utrop: 1 500 SEK
Finland. Facit 10v2 stpl,, 1867 Coat-of-Arms Finnish values 1 Mk brown-yellow with K in MAPKA cut of block error. SEK 7500 Finland. Facit 10v2 stpl,, 1867 Coat-of-Arms Finnish values 1 Mk brown-yellow with K in MAPKA cut of block error. SEK 7500 Visa mindre
Lot 5518
Aktuellt bud: 900 SEK
SEK
Lot 5518
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 5518
Resultat: 900 SEK
Utrop: 500 SEK
Finland. Facit 11 stpl,, 1875 Coat of Arms m/75 32 p carmine, Copenhagen printing (1). Fair centering, broken corner perf. SEK 4000 Finland. Facit 11 stpl,, 1875 Coat of Arms m/75 32 p carmine, Copenhagen printing (1). Fair centering, broken corner perf. SEK 4000 Visa mindre
Lot 5519
Aktuellt bud: 1 200 SEK
SEK
Lot 5519
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 5519
Resultat: 1 200 SEK
Utrop: 1 200 SEK
Finland. Facit 35–47 *,, 1891 Russian types with rings SET (13). SEK 6000 Finland. Facit 35–47 *,, 1891 Russian types with rings SET (13). SEK 6000 Visa mindre
Lot 5520
Utrop 1 300 SEK
SEK
Lot 5520
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 5520
Utrop: 1 300 SEK
Finland. Facit 35–47 stpl,, 1891 Russian types with rings SET (13). F 46 is *. SEK 6.600 Finland. Facit 35–47 stpl,, 1891 Russian types with rings SET (13). F 46 is *. SEK 6.600 Visa mindre
Lot 5521
Aktuellt bud: 400 SEK
SEK
Lot 5521
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 5521
Resultat: 400 SEK
Utrop: 400 SEK
Finland. Facit 54 *,, 1901 First Temporary Issue 10 Mk black/grey (1). SEK 2400 Finland. Facit 54 *,, 1901 First Temporary Issue 10 Mk black/grey (1). SEK 2400 Visa mindre
Lot 5522
Aktuellt bud: 450 SEK
SEK
Lot 5522
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 5522
Resultat: 450 SEK
Utrop: 400 SEK
Finland. Facit 54 stpl,, 1901 First Temporary Issue 10 Mk black/grey. SEK 2600 Finland. Facit 54 stpl,, 1901 First Temporary Issue 10 Mk black/grey. SEK 2600 Visa mindre
Lot 5523
Aktuellt bud: 650 SEK
SEK
Lot 5523
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 5523
Resultat: 650 SEK
Utrop: 400 SEK
Finland. Facit 54 stpl,, 1901 First Temporary Issue 10 Mk black/grey (1). Fair centering. SEK 2600 Finland. Facit 54 stpl,, 1901 First Temporary Issue 10 Mk black/grey (1). Fair centering. SEK 2600 Visa mindre
Lot 5524
Aktuellt bud: 450 SEK
SEK
Lot 5524
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 5524
Resultat: 450 SEK
Utrop: 400 SEK
Finland. Facit 76 v stpl,, 1918 Temporary wartime issue 5 p green. IMPERFORATED pair, canc. WASA 5.8.18. Finland. Facit 76 v stpl,, 1918 Temporary wartime issue 5 p green. IMPERFORATED pair, canc. WASA 5.8.18. Visa mindre
Lot 5525
Aktuellt bud: 450 SEK
SEK
Lot 5525
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 5525
Resultat: 450 SEK
Utrop: 400 SEK
Finland. Facit 165 **,, 1930 Zeppelin overprint 10 Mk red on light grey-violet (1). Good centering. SEK 1600 Finland. Facit 165 **,, 1930 Zeppelin overprint 10 Mk red on light grey-violet (1). Good centering. SEK 1600 Visa mindre
Lot 5526
Aktuellt bud: 400 SEK
SEK
Lot 5526
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 5526
Resultat: 400 SEK
Utrop: 300 SEK
Finland. Facit 165 **,, 1930 Zeppelin overprint 10 Mk red on light grey-violet. Very fine copy. SEK 1600 Finland. Facit 165 **,, 1930 Zeppelin overprint 10 Mk red on light grey-violet. Very fine copy. SEK 1600 Visa mindre
Lot 5527
Utrop 200 SEK
SEK
Lot 5527
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 5527 K
Utrop: 200 SEK
Finland. Brev,, Registred letter from HELSINGKI 20.2.1944 sent to TJUDÖ (Åland). Transit Mariehamn 25.2 and arrival cds.. Läs mer Finland. Brev,, Registred letter from HELSINGKI 20.2.1944 sent to TJUDÖ (Åland). Transit Mariehamn 25.2 and arrival cds Tjudö 26.2. Basic inland letter rate 3 1/2 Mk, registration 2 1/2 Mk paid with 5 + 2 Mk. As the weight was more than 20 g postage due 2 1/2 Mk was attached and cancelled in the TJUDÖ post office. Visa mindre

Norden omfattar samlingar av brev, frimärken mm från Norge, Danmark, Finland, Island, Grönland, Färöarna, Åland och Danska Västindien samt områden som under viss tid varit ockuperade (exvis Karelen), förutom Sverige förstås. Här bör också samlingar med koppling till olika slags internationella missioner (motsv) där militära förband från de nordiska länderna deltagit (Afghanistan, Korea, FN-missioner mm) ingå.

Samlingar och partier från de nordiska länderna förekommer alltid på Phileas auktioner.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod, en viss utgåva med olika tryckningar och varianter (exvis Norges äldre posthornsutgåvor) ett geografiskt område (exvis Fyn i Danmark eller någon viss postväg), ett särskilt tema (exvis sport), stämplar under en viss tidsperiod, eller omfatta alla utgivna frimärken.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Då söker man frimärkshäften med postens olika markeringar men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag. I detta samlingsområde ingår även miniark och souvenirark som blivit allt vanligare under senare år, särskilt sedan postföretagen började med självhäftande frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Emigrantbrev är ett samlingsområde liksom brev till och från kända personer eller brev kopplade till en viss plats (trakt) eller familj. Brev som censurerats lockar rätt många samlare. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev, brev till och från områden där militär deltagit mm) är det många som intresserar sig för. Eftersom huvuddelen av de nordiska länderna varit krigsdrabbade under 1900-talet finns det mycket att botanisera i.

Flera av länderna har lite ”udda områden” som kan utgöra intressanta teman. Sådana kan vara Svalbard eller Danska Västindien.

Samlar man brev och försändelser finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, ingå i en posthistorisk samling. Helsaker har getts ut i alla de nordiska länderna. Här kan man särskilt nämna helsaker utgivna i Finland under tiden före 1917.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.