Grönland (4)

×
Lot 2442
Utrop 9 000 SEK
SEK
Lot 2442
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2442 K
Utrop: 9 000 SEK
Denmark Greenland. Parcel Facit P10 eller Facit P10 , 1930 Thiele II 70 øre violet in a superb block-of-four with corner marg. SEK 36000 Denmark Greenland. Parcel Facit P10 eller Facit P10 , 1930 Thiele II 70 øre violet in a superb block-of-four with corner marg. SEK 36000 Visa mindre
Lot 2443
Aktuellt bud: 1 700 SEK
SEK
Lot 2443
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2443 K
Resultat: 1 700 SEK
Utrop: 1 200 SEK
Denmark Greenland. Facit 10-18 eller Facit 10-18 eller Scott 8-16 , 1945 Different designs. Cpl set in blocks-of-four. SEK 12000++ Denmark Greenland. Facit 10-18 eller Facit 10-18 eller Scott 8-16 , 1945 Different designs. Cpl set in blocks-of-four. SEK 12000++ Visa mindre
Lot 2444
Aktuellt bud: 1 800 SEK
SEK
Lot 2444
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2444 K
Resultat: 1 800 SEK
Utrop: 1 500 SEK
Denmark Greenland. Facit 24-27v2 , 1945 Overprint "Danmark Befriet " 30 øre–5 kr. Four copies with scarce overprints,.. Läs mer Denmark Greenland. Facit 24-27v2 , 1945 Overprint "Danmark Befriet " 30 øre–5 kr. Four copies with scarce overprints, also F 22v2 . SEK 13500 Visa mindre
Lot 2445
Aktuellt bud: 1 500 SEK
SEK
Lot 2445
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2445 P
Resultat: 1 500 SEK
Utrop: 1 500 SEK
Denmark Greenland. Booklet Facit H1 eller Facit H1 , 1989 Queen Margrethe Type I & III. 14 booklets with different margin signs. SEK 12600 Denmark Greenland. Booklet Facit H1 eller Facit H1 , 1989 Queen Margrethe Type I & III. 14 booklets with different margin signs. SEK 12600 Visa mindre

Norden omfattar samlingar av brev, frimärken mm från Norge, Danmark, Finland, Island, Grönland, Färöarna, Åland och Danska Västindien samt områden som under viss tid varit ockuperade (exvis Karelen), förutom Sverige förstås. Här bör också samlingar med koppling till olika slags internationella missioner (motsv) där militära förband från de nordiska länderna deltagit (Afghanistan, Korea, FN-missioner mm) ingå.

Samlingar och partier från de nordiska länderna förekommer alltid på Phileas auktioner.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod, en viss utgåva med olika tryckningar och varianter (exvis Norges äldre posthornsutgåvor) ett geografiskt område (exvis Fyn i Danmark eller någon viss postväg), ett särskilt tema (exvis sport), stämplar under en viss tidsperiod, eller omfatta alla utgivna frimärken.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Då söker man frimärkshäften med postens olika markeringar men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag. I detta samlingsområde ingår även miniark och souvenirark som blivit allt vanligare under senare år, särskilt sedan postföretagen började med självhäftande frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Emigrantbrev är ett samlingsområde liksom brev till och från kända personer eller brev kopplade till en viss plats (trakt) eller familj. Brev som censurerats lockar rätt många samlare. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev, brev till och från områden där militär deltagit mm) är det många som intresserar sig för. Eftersom huvuddelen av de nordiska länderna varit krigsdrabbade under 1900-talet finns det mycket att botanisera i.

Flera av länderna har lite ”udda områden” som kan utgöra intressanta teman. Sådana kan vara Svalbard eller Danska Västindien.

Samlar man brev och försändelser finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, ingå i en posthistorisk samling. Helsaker har getts ut i alla de nordiska länderna. Här kan man särskilt nämna helsaker utgivna i Finland under tiden före 1917.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.