Färöarna (8)

Objektnummer över 5000 är prissänkta objekt från tidigare auktioner.

×
Lot 3065
Aktuellt bud: 1 500 SEK
SEK
Lot 3065
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 3065 K
Resultat: 1 500 SEK
Utrop: 500 SEK
Denmark The Faroes. Facit 3 or Scott 1 cover, 1919 Surcharge on Christian X 2 øre / 5 øre green and 5 øre green, canc Th.. Läs mer Denmark The Faroes. Facit 3 or Scott 1 cover, 1919 Surcharge on Christian X 2 øre / 5 øre green and 5 øre green, canc Thorshavn 21.1.1919 on cover. Cert. Erik Paaskesen. SEK 4500 Visa mindre
Lot 3066
Aktuellt bud: 850 SEK
SEK
Lot 3066
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 3066
Resultat: 850 SEK
Utrop: 600 SEK
Denmark The Faroes. Facit 4–8 used, 1940 Surcharge on Wavy-lines SET (5). SEK 3600 Denmark The Faroes. Facit 4–8 used, 1940 Surcharge on Wavy-lines SET (5). SEK 3600 Visa mindre
Lot 3067
Aktuellt bud: 500 SEK
SEK
Lot 3067
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 3067 K
Resultat: 500 SEK
Utrop: 500 SEK
Denmark The Faroes. Insured domestic cover 4-strip 15öre skib canc. THORSHAVN 1932. Denmark The Faroes. Insured domestic cover 4-strip 15öre skib canc. THORSHAVN 1932. Visa mindre
Lot 3068
Utrop 1 000 SEK
SEK
Lot 3068
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 3068 A
Utrop: 1 000 SEK
Denmark The Faroes. Collection 1975–2012 in two visir albums. incl some year sets. Denmark The Faroes. Collection 1975–2012 in two visir albums. incl some year sets. Visa mindre
Lot 3069
Aktuellt bud: 1 300 SEK
SEK
Lot 3069
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 3069 A
Resultat: 1 300 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Denmark The Faroes. Collection / in Leuchtturm album with stamp mounts. Pages 1919-2000 (two sets) with few stamps, b.. Läs mer Denmark The Faroes. Collection / in Leuchtturm album with stamp mounts. Pages 1919-2000 (two sets) with few stamps, but incl. 1940-41 Surcharge on Wavy-lines SET (5), both and . Fine quality. Visa mindre
Lot 3070
Aktuellt bud: 1 000 SEK
SEK
Lot 3070
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 3070 Eb
Resultat: 1 000 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Denmark The Faroes. /. Twelve albums/binders mostly 1975-99 incl. several booklets and souvenir sheets, blocks-of-fou.. Läs mer Denmark The Faroes. /. Twelve albums/binders mostly 1975-99 incl. several booklets and souvenir sheets, blocks-of-four, cancellations, used and coll. in Lindner Falzlos albums, covers and FDC's, some year sets/books etc. Approx. 23_kg. Visa mindre
Lot 3071
Aktuellt bud: 900 SEK
SEK
Lot 3071
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 3071 Ba
Resultat: 900 SEK
Utrop: 700 SEK
Denmark The Faroes. Accumulation 1975– in box. Remaining parts of a stamp dealer's stock in trhe albums/stockbooks. A.. Läs mer Denmark The Faroes. Accumulation 1975– in box. Remaining parts of a stamp dealer's stock in trhe albums/stockbooks. A lot pof blocks of four with or without margins. Excellent quality. (Thousands) Visa mindre
Lot 3072
Aktuellt bud: 650 SEK
SEK
Lot 3072
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 3072 L
Resultat: 650 SEK
Utrop: 500 SEK
Denmark The Faroes. Year sets. 34 different year sets 1977-2011. Denmark The Faroes. Year sets. 34 different year sets 1977-2011. Visa mindre

Norden omfattar samlingar av brev, frimärken mm från Norge, Danmark, Finland, Island, Grönland, Färöarna, Åland och Danska Västindien samt områden som under viss tid varit ockuperade (exvis Karelen), förutom Sverige förstås. Här bör också samlingar med koppling till olika slags internationella missioner (motsv) där militära förband från de nordiska länderna deltagit (Afghanistan, Korea, FN-missioner mm) ingå.

Samlingar och partier från de nordiska länderna förekommer alltid på Phileas auktioner.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod, en viss utgåva med olika tryckningar och varianter (exvis Norges äldre posthornsutgåvor) ett geografiskt område (exvis Fyn i Danmark eller någon viss postväg), ett särskilt tema (exvis sport), stämplar under en viss tidsperiod, eller omfatta alla utgivna frimärken.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Då söker man frimärkshäften med postens olika markeringar men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag. I detta samlingsområde ingår även miniark och souvenirark som blivit allt vanligare under senare år, särskilt sedan postföretagen började med självhäftande frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Emigrantbrev är ett samlingsområde liksom brev till och från kända personer eller brev kopplade till en viss plats (trakt) eller familj. Brev som censurerats lockar rätt många samlare. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev, brev till och från områden där militär deltagit mm) är det många som intresserar sig för. Eftersom huvuddelen av de nordiska länderna varit krigsdrabbade under 1900-talet finns det mycket att botanisera i.

Flera av länderna har lite ”udda områden” som kan utgöra intressanta teman. Sådana kan vara Svalbard eller Danska Västindien.

Samlar man brev och försändelser finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, ingå i en posthistorisk samling. Helsaker har getts ut i alla de nordiska länderna. Här kan man särskilt nämna helsaker utgivna i Finland under tiden före 1917.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.