Danmark, singlar & försändelser (6)

×
Lot 2427
Aktuellt bud: 1 000 SEK
SEK
Lot 2427
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2427 P
Resultat: 1 000 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Denmark. Facit 13 stpl, 1864 Large Oval Type 4 skill light red. Interesting collecion and plate study pos 1-55 with most.. Läs mer Denmark. Facit 13 stpl, 1864 Large Oval Type 4 skill light red. Interesting collecion and plate study pos 1-55 with most stamps present, in many cases several of each. Visa mindre
Lot 2428
Utrop 1 000 SEK
SEK
Lot 2428
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2428 K
Utrop: 1 000 SEK
Denmark. Facit 13 brev, 1864 Large Oval Type 4 skill light red 2nd print cancelled "99" on cover. Also with framed cance.. Läs mer Denmark. Facit 13 brev, 1864 Large Oval Type 4 skill light red 2nd print cancelled "99" on cover. Also with framed cancel FREDENSBORG in blue, and "27/3" written by hand alongside. DAKA note that this framed cancel is the only one recorded. The addresse is cut out. Cert. by Nielsen 2008. Visa mindre
Lot 2429
Aktuellt bud: 2 700 SEK
SEK
Lot 2429
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2429
Resultat: 2 700 SEK
Utrop: 2 000 SEK
Denmark. Facit 122a stpl, 1912 Surcharge on Official stamps 35 / 32 øre yellow-green in a somewhat strengthened pair. On.. Läs mer Denmark. Facit 122a stpl, 1912 Surcharge on Official stamps 35 / 32 øre yellow-green in a somewhat strengthened pair. One copy with somewhat short perf. SEK 14000 Visa mindre
Lot 2430
Aktuellt bud: 2 200 SEK
SEK
Lot 2430
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2430 K
Resultat: 2 200 SEK
Utrop: 1 500 SEK
Denmark. Facit 122a stpl, 1912 Surcharge on Official stamps 35 / 32 øre yellow-green. Beautiful example of this very rare stamp. SEK 14000 Denmark. Facit 122a stpl, 1912 Surcharge on Official stamps 35 / 32 øre yellow-green. Beautiful example of this very rare stamp. SEK 14000 Visa mindre
Lot 2431
Utrop 2 500 SEK
SEK
Lot 2431
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2431 K
Utrop: 2 500 SEK
Denmark. Facit 1581-82 , 2010 Life at the coast souvenir sheet 81, IMPERFORATED. Very rare. Denmark. Facit 1581-82 , 2010 Life at the coast souvenir sheet 81, IMPERFORATED. Very rare. Visa mindre
Lot 2432
Utrop 5 000 SEK
SEK
Lot 2432
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2432 P
Utrop: 5 000 SEK
Denmark. Proof , Grundtvig Church. Full sheet with 50 proofs in brown colour. Very rare. Denmark. Proof , Grundtvig Church. Full sheet with 50 proofs in brown colour. Very rare. Visa mindre

Norden omfattar samlingar av brev, frimärken mm från Norge, Danmark, Finland, Island, Grönland, Färöarna, Åland och Danska Västindien samt områden som under viss tid varit ockuperade (exvis Karelen), förutom Sverige förstås. Här bör också samlingar med koppling till olika slags internationella missioner (motsv) där militära förband från de nordiska länderna deltagit (Afghanistan, Korea, FN-missioner mm) ingå.

Samlingar och partier från de nordiska länderna förekommer alltid på Phileas auktioner.

En samling kan bestå av ostämplade (postfriska) frimärken, stämplade frimärken eller en blandning. De kan fokuseras på en viss tidsperiod, en viss utgåva med olika tryckningar och varianter (exvis Norges äldre posthornsutgåvor) ett geografiskt område (exvis Fyn i Danmark eller någon viss postväg), ett särskilt tema (exvis sport), stämplar under en viss tidsperiod, eller omfatta alla utgivna frimärken.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Då söker man frimärkshäften med postens olika markeringar men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag. I detta samlingsområde ingår även miniark och souvenirark som blivit allt vanligare under senare år, särskilt sedan postföretagen började med självhäftande frimärken.

En brevsamling kan utformas på en mängd olika sätt. Emigrantbrev är ett samlingsområde liksom brev till och från kända personer eller brev kopplade till en viss plats (trakt) eller familj. Brev som censurerats lockar rätt många samlare. Brev med någon militär anknytning (fältpost, krigsfångepost, censurbrev, brev till och från områden där militär deltagit mm) är det många som intresserar sig för. Eftersom huvuddelen av de nordiska länderna varit krigsdrabbade under 1900-talet finns det mycket att botanisera i.

Flera av länderna har lite ”udda områden” som kan utgöra intressanta teman. Sådana kan vara Svalbard eller Danska Västindien.

Samlar man brev och försändelser finns det intressanta objekt ända tillbaka till 1500-talet, d v s långt före ”frimärkstid”.

Helsaker är ett särskilt samlingsområde. En helsak är ett kort eller ett kuvert där en tryckt värdestämpel ersätter frimärket. Det finns en mängd olika helsaker och många gånger finns det olika slags varianter som uppkommit vid tryckningen. Helsaker kan, med fördel, ingå i en posthistorisk samling. Helsaker har getts ut i alla de nordiska länderna. Här kan man särskilt nämna helsaker utgivna i Finland under tiden före 1917.

Vykort kan samlas på en mängd olika sätt. En trakt eller ort, en del av en trakt/ort, ett tema (exvis reklam på vykort, politisk propaganda på vykort, båtar på vykort, kort skapade av viss konstnär) eller kort med motiv kopplat till en viss helg är olika sätt att samla.