Diverse (6)

×
Lot 4071
Utrop 700 SEK
SEK
Lot 4071
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 4071 K
Utrop: 700 SEK
Sweden. Registered valeur recouvrer (inkassering) cover sent from BORDEAUX 13.3.1911 to DJURSHOLM 16.3.1911. Very scarce. Sweden. Registered valeur recouvrer (inkassering) cover sent from BORDEAUX 13.3.1911 to DJURSHOLM 16.3.1911. Very scarce. Visa mindre
Lot 4072
Utrop 300 SEK
SEK
Lot 4072
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 4072 P
Utrop: 300 SEK
Sweden. Telegraphic business. Five telegrams 1850–1900s, of which one with FÖRETRÄDESRÄTT (privilige) and one with corre.. Läs mer Sweden. Telegraphic business. Five telegrams 1850–1900s, of which one with FÖRETRÄDESRÄTT (privilige) and one with corresponding telegram envelope "Lösen: 10 öre R:mt". Also three different receipts, Form nr 258, Lit. T och Lit. Tb. (10). Visa mindre
Lot 4075
Aktuellt bud: 650 SEK
SEK
Lot 4075
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 4075 K
Resultat: 650 SEK
Utrop: 300 SEK
Sweden. Bl. 134 (Aug. 20.), "Meddelande om oinlöst inkasseringshandling" used in VISBY 3.3.1927. Regarding refused colle.. Läs mer Sweden. Bl. 134 (Aug. 20.), "Meddelande om oinlöst inkasseringshandling" used in VISBY 3.3.1927. Regarding refused collection of debt matter. Very scarce. Visa mindre
Lot 4076
Utrop 400 SEK
SEK
Lot 4076
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 4076 K
Utrop: 400 SEK
Sweden. Unnumbered form, excerpts from the arrival-register concerning arrived covers from Gamleby to KALMAR 1.6.1866. Sweden. Unnumbered form, excerpts from the arrival-register concerning arrived covers from Gamleby to KALMAR 1.6.1866. Visa mindre
Lot 4695
Utrop 300 SEK
SEK
Lot 4695
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 4695 K
Utrop: 300 SEK
Sweden. Booklet **,, Proof Ewert machine booklet 1937, wine red paper. Sweden. Booklet **,, Proof Ewert machine booklet 1937, wine red paper. Visa mindre
Lot 4696
Utrop 300 SEK
SEK
Lot 4696
Godkänn bud

SEK

25 % köparprovision tillkommer

Lot 4696 K
Utrop: 300 SEK
Sweden. Booklet **,, Proof Ewert machine booklet 1937 lilac. Sweden. Booklet **,, Proof Ewert machine booklet 1937 lilac. Visa mindre

Svenska frimärken och försändelser omfattar en mängd möjliga samlingsområden. Det enskilda föremålet är, i sig, inget egentligt samlingsområde utan det är när man sätter samman ett antal objekt med någon gemensam nämnare som det blir en samling.

Philea erbjuder ett mycket stort utbud vid sina auktioner, ett utbud som passar alla plånböcker. Det innebär att om du vill sälja så är Philea också en bra partner.

Svenska frimärken ger en spännande inblick i Sveriges historia, kultur, natur, vetenskapliga landvinningar, berömda personligheter och mycket, mycket mer. Frimärken delas ibland in i kategorierna bruksfrimärken, jubileumsfrimärken, välgörenhetsfrimärken, tjänstefrimärken, lösenfrimärken och övriga frimärken.

Ostämplade frimärken med eller utan varianter, stämplade frimärken, olika ortsstämplar, stämplar från ett visst geografiskt område (exvis län) är bara några exempel på hur man kan samla. Man söker stämplar som är placerade mitt på frimärket, rättvända och med all information i stämpeln läsbar. En viss frimärksutgåva, exvis skilling banco eller Gustaf V Medaljong, är ett sätt att samla. Samlar man ostämplade frimärken ska dessa, i regel, vara med oskadad originalgummering på baksidan. För de allra äldsta svenska frimärkena är dock detta nästan omöjligt.

Provtryck, frimärken med visst tema, feltryckta frimärken eller olika slags s k miniark (block) med frimärken är också samlingsområden inom denna kategori, eller kan ingå i samlandet av en viss frimärksutgåva. Feltryckta frimärken kan vara väldigt eftertraktade, och därmed dyra.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Där söker man häften med postens olika markeringar (cylindersiffror, ryggtryck, kontrollnummer mm) men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag.

Brev och handskrifter ingår i denna kategori också liksom dokument med anknytning till postverksamhet samt postens olika blanketter och etiketter. Att beskriva ett geografiskt områdes posthistoria med brev, frimärken, dokument mm är ett populärt sätt att samla, där även annat än frimärken och rena försändelser ingår. Ett annat sätt att samla är att beskriva typer av posttjänster såsom lösenbrev, censurbrev, krigsfångepost eller flygpost. Även brev, dokument och försändelser ”före frimärkstid”, d v s före 1855, bör vara med om sådana finns. Det kallas förfilateli.

När man letar efter objekt till sin samling kan det vara lönsamt att söka s k utförsäljningsobjekt, d v s objekt som säljs till särskilt lågt pris. Många gånger är det just sådant material som saknas i den egna samlingen och därmed fyller igen en förarglig lucka.