Stämplar, basarpost (12)

×
Lot 2288
Aktuellt bud: 1 000 SEK
SEK
Lot 2288
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2288
Resultat: 1 000 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Sweden. Facit 32, X-län. ANNEFORS 17.4.1878 (one short perf). SUPERB. Postal: 1500:- Sweden. Facit 32, X-län. ANNEFORS 17.4.1878 (one short perf). SUPERB. Postal: 1500:- Visa mindre
Lot 2289
Aktuellt bud: 3 500 SEK
SEK
Lot 2289
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2289 K
Resultat: 3 500 SEK
Utrop: 3 500 SEK
Sweden. Facit 21, O-län. BERGJUM 19.4.1877. SUPERB cancellation. Postal: 5000:- Sweden. Facit 21, O-län. BERGJUM 19.4.1877. SUPERB cancellation. Postal: 5000:- Visa mindre
Lot 2290
Aktuellt bud: 1 200 SEK
SEK
Lot 2290
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2290 K
Resultat: 1 200 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Sweden. Facit bKd5, F-län. GÄLLARYD 4.5.1883. Blue cancel on postcard sent to Stockholm. Very scarce, R5 according to SSPD. Sweden. Facit bKd5, F-län. GÄLLARYD 4.5.1883. Blue cancel on postcard sent to Stockholm. Very scarce, R5 according to SSPD. Visa mindre
Lot 2291
Aktuellt bud: 4 100 SEK
SEK
Lot 2291
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2291
Resultat: 4 100 SEK
Utrop: 2 000 SEK
Sweden. Facit 24, S-län. HÖGSÄTER 5.x.1875. Beautiful example of this very rare cancellation. Postal: 4000:- Sweden. Facit 24, S-län. HÖGSÄTER 5.x.1875. Beautiful example of this very rare cancellation. Postal: 4000:- Visa mindre
Lot 2292
Aktuellt bud: 2 200 SEK
SEK
Lot 2292
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2292
Resultat: 2 200 SEK
Utrop: 1 500 SEK
Sweden. Facit 82, B-län. HÖRNINGSHOLM 27.10.14. Beautiful example. Postal: 3500:- Sweden. Facit 82, B-län. HÖRNINGSHOLM 27.10.14. Beautiful example. Postal: 3500:- Visa mindre
Lot 2293
Aktuellt bud: 1 700 SEK
SEK
Lot 2293
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2293
Resultat: 1 700 SEK
Utrop: 1 500 SEK
Sweden. Facit 21, M-län. KÄRRSTORP 3.5.1876 (one somewhat short perf). Excellent canc. Postal: 2000:- Sweden. Facit 21, M-län. KÄRRSTORP 3.5.1876 (one somewhat short perf). Excellent canc. Postal: 2000:- Visa mindre
Lot 2294
Aktuellt bud: 3 200 SEK
SEK
Lot 2294
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2294
Resultat: 3 200 SEK
Utrop: 1 500 SEK
Sweden. Facit 26, H-län. PELARNE 12.12.1877. SUPERB cancellation. Postal: 2500:- Sweden. Facit 26, H-län. PELARNE 12.12.1877. SUPERB cancellation. Postal: 2500:- Visa mindre
Lot 2295
Aktuellt bud: 2 000 SEK
SEK
Lot 2295
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2295
Resultat: 2 000 SEK
Utrop: 2 000 SEK
Sweden. Facit 25, S-län. RANSÄTER 13.5.76. Superb/excellent canc. Postal: 2500:- Sweden. Facit 25, S-län. RANSÄTER 13.5.76. Superb/excellent canc. Postal: 2500:- Visa mindre
Lot 2296
Aktuellt bud: 2 300 SEK
SEK
Lot 2296
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2296
Resultat: 2 300 SEK
Utrop: 1 500 SEK
Sweden. Facit 21, H-län. TORSLUNDA 20.10.1875. Very rare cancellation. Postal: 3500:- Sweden. Facit 21, H-län. TORSLUNDA 20.10.1875. Very rare cancellation. Postal: 3500:- Visa mindre
Lot 2297
Aktuellt bud: 4 300 SEK
SEK
Lot 2297
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2297
Resultat: 4 300 SEK
Utrop: 2 000 SEK
Sweden. Facit 25, E-län. WÅRDNÄS 20.2.1875. EXCELLENT cancellation. Postal: 2500:- Sweden. Facit 25, E-län. WÅRDNÄS 20.2.1875. EXCELLENT cancellation. Postal: 2500:- Visa mindre
Lot 2298
Aktuellt bud: 2 000 SEK
SEK
Lot 2298
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2298
Resultat: 2 000 SEK
Utrop: 2 000 SEK
Sweden. Facit 45, Z-län. LANDTBR 182 III 14.11.1890 (small horizontal crease), lantbrevbärarstämpel 1. Excellent canc. Postal: 3500:- Sweden. Facit 45, Z-län. LANDTBR 182 III 14.11.1890 (small horizontal crease), lantbrevbärarstämpel 1. Excellent canc. Postal: 3500:- Visa mindre
Lot 2299
Utrop 1 000 SEK
SEK
Lot 2299
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2299 K
Utrop: 1 000 SEK
Sweden. Facit bKe3B. PKXP N• 2 4.3.1880, järnvägsstämpel 3 PKXP. Interesting TPO mark used on the Southern Main Line, wi.. Läs mer Sweden. Facit bKe3B. PKXP N• 2 4.3.1880, järnvägsstämpel 3 PKXP. Interesting TPO mark used on the Southern Main Line, with a small dot instead of "o", not previously documented by us. Postcard 10 öre sent from WESTERVIK 3.3.1880 to Great Britain. Arrival pmk LONDON PAID 6.MR.80. Slightly aged otherwise superb. Visa mindre

Svenska frimärken och försändelser omfattar en mängd möjliga samlingsområden. Det enskilda föremålet är, i sig, inget egentligt samlingsområde utan det är när man sätter samman ett antal objekt med någon gemensam nämnare som det blir en samling.

Philea erbjuder ett mycket stort utbud vid sina auktioner, ett utbud som passar alla plånböcker. Det innebär att om du vill sälja så är Philea också en bra partner.

Svenska frimärken ger en spännande inblick i Sveriges historia, kultur, natur, vetenskapliga landvinningar, berömda personligheter och mycket, mycket mer. Frimärken delas ibland in i kategorierna bruksfrimärken, jubileumsfrimärken, välgörenhetsfrimärken, tjänstefrimärken, lösenfrimärken och övriga frimärken.

Ostämplade frimärken med eller utan varianter, stämplade frimärken, olika ortsstämplar, stämplar från ett visst geografiskt område (exvis län) är bara några exempel på hur man kan samla. Man söker stämplar som är placerade mitt på frimärket, rättvända och med all information i stämpeln läsbar. En viss frimärksutgåva, exvis skilling banco eller Gustaf V Medaljong, är ett sätt att samla. Samlar man ostämplade frimärken ska dessa, i regel, vara med oskadad originalgummering på baksidan. För de allra äldsta svenska frimärkena är dock detta nästan omöjligt.

Provtryck, frimärken med visst tema, feltryckta frimärken eller olika slags s k miniark (block) med frimärken är också samlingsområden inom denna kategori, eller kan ingå i samlandet av en viss frimärksutgåva. Feltryckta frimärken kan vara väldigt eftertraktade, och därmed dyra.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Där söker man häften med postens olika markeringar (cylindersiffror, ryggtryck, kontrollnummer mm) men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag.

Brev och handskrifter ingår i denna kategori också liksom dokument med anknytning till postverksamhet samt postens olika blanketter och etiketter. Att beskriva ett geografiskt områdes posthistoria med brev, frimärken, dokument mm är ett populärt sätt att samla, där även annat än frimärken och rena försändelser ingår. Ett annat sätt att samla är att beskriva typer av posttjänster såsom lösenbrev, censurbrev, krigsfångepost eller flygpost. Även brev, dokument och försändelser ”före frimärkstid”, d v s före 1855, bör vara med om sådana finns. Det kallas förfilateli.

När man letar efter objekt till sin samling kan det vara lönsamt att söka s k utförsäljningsobjekt, d v s objekt som säljs till särskilt lågt pris. Många gånger är det just sådant material som saknas i den egna samlingen och därmed fyller igen en förarglig lucka.