Karl XI (1660–1697) (32)

×
Lot 199
Aktuellt bud: 15 000 SEK
SEK
Lot 199
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 199
Resultat: 15 000 SEK
Utrop: 15 000 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 54, 8 mark 1665. 30,55 g. Stockholm. Vacker originalpatina. R. SMB 8.I C. R. Berchs "Beskrifn.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 54, 8 mark 1665. 30,55 g. Stockholm. Vacker originalpatina. R. SMB 8.I C. R. Berchs "Beskrifning öfwer Swenska Mynt …" kan vi läsa följande intressanta kommentar under nr 30 på sid. 184: "Föregående åttamark-stycken; som egentligen böra heta dubble Swenske daler, hafwer man kommit i wana at kalla fyrdubbla caroliner; eller ibland köpmän, ducatoner.". 1?/1)(1.
Description in ENGLISH: 8 mark 1665.. 30.55 g. Stockholm. Beautiful original patina. R. SMB 8. In C. R. Berch's "Beskrifning öfwer Swenska Mynt …" (Description over Sweish Coins) we can find the following interesting comment (free translation) p. 184 "The previous 8 mark coinage; that should be called double swedish daler, has in common practice been called quadruple carolin; or among merchants, ducatoons." Visa mindre
Lot 200
Aktuellt bud: 29 000 SEK
SEK
Lot 200
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 200
Resultat: 29 000 SEK
Utrop: 20 000 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 56, 8 mark 1667. 31,43 g. Stockholm. Små plantsfel. Fin grå patina. R. SMB 13. 1+. DESCRIPTIO.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 56, 8 mark 1667. 31,43 g. Stockholm. Små plantsfel. Fin grå patina. R. SMB 13. 1+.
Description in ENGLISH: 8 mark 1667.. 31.43 g. Stockholm. Minor planchet flaws. Appealing grey patina. R. SMB 13. Visa mindre
Lot 201
Aktuellt bud: 74 000 SEK
SEK
Lot 201
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 201
Resultat: 74 000 SEK
Utrop: 20 000 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 59b, 8 mark 1670. 30,70 g. Stockholm. Med randskrift. Rispor. R. SMB 18. 1+. DESCRIPTION IN E.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 59b, 8 mark 1670. 30,70 g. Stockholm. Med randskrift. Rispor. R. SMB 18. 1+.
Description in ENGLISH: 8 mark 1670.. 30.70 g. Stockholm. With edge lettering. Minor scratches. R. SMB 18. Visa mindre
Lot 202
Aktuellt bud: 14 500 SEK
SEK
Lot 202
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 202
Resultat: 14 500 SEK
Utrop: 5 000 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 62, 8 mark 1693. 30,60 g. Stockholm. Rispor. Ett vackert exemplar! SMB 25a. 1+/01. DESCRIPTIO.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 62, 8 mark 1693. 30,60 g. Stockholm. Rispor. Ett vackert exemplar! SMB 25a. 1+/01.
Description in ENGLISH: 8 mark 1693.. 30.60 g. Stockholm. Minor scratches. A beautiful example! SMB 25a. Visa mindre
Lot 203
Aktuellt bud: 10 500 SEK
SEK
Lot 203
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 203
Resultat: 10 500 SEK
Utrop: 3 000 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 66b, 4 mark 1664. 19,24 g. Stockholm. Ettårstyp. Mm. IAK. Varit infattad, pluggad. R. Ex Ahls.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 66b, 4 mark 1664. 19,24 g. Stockholm. Ettårstyp. Mm. IAK. Varit infattad, pluggad. R. Ex Ahlström auktion 62, nr 648. SMB 32. 1.
Description in ENGLISH: 4 mark 1664.. 19.24 g. Stockholm. One year type. Mint mark IAK. Has been mounted, plugged. R. Ex Ahlström auction 62, lot 648. SMB 32. Visa mindre
Lot 204
Aktuellt bud: 50 000 SEK
SEK
Lot 204
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 204
Resultat: 50 000 SEK
Utrop: 25 000 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 73b, 4 mark 1673. 19,40 g. Stockholm. Ettårstyp. Med bakvänd 4:a. Vi känner till fem exemplar.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 73b, 4 mark 1673. 19,40 g. Stockholm. Ettårstyp. Med bakvänd 4:a. Vi känner till fem exemplar, utöver detta, i privat ägo. Små plantsfel. Vacker patina. RR. Ex Ahlström auktion 63, nr 485. SMB 43. 1+.
Description in ENGLISH: 4 mark 1673.. 19.40 g. Stockholm. One year type. With reversed 4 in denomination. In addition to the hereby offered example, we know of a further five in private hands. Minor planchet flaws. Beautiful patina. RR. Ex Ahlström auction 63, lot 485. SMB 43. Visa mindre
Lot 205
Aktuellt bud: 9 000 SEK
SEK
Lot 205
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 205
Resultat: 9 000 SEK
Utrop: 3 000 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 74b, 4 mark 1683. 19,99 g. Stockholm. Med mm DF. Plantsfel i kanten. Vacker patina. R. SMB 45.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 74b, 4 mark 1683. 19,99 g. Stockholm. Med mm DF. Plantsfel i kanten. Vacker patina. R. SMB 45. 1+.
Description in ENGLISH: 4 mark 1683.. 19.99 g. Stockholm. Mint mark DF. Planchet flaw at edge. Beautiful patina. R. SMB 45. Visa mindre
Lot 206
Aktuellt bud: 6 000 SEK
SEK
Lot 206
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 206
Resultat: 6 000 SEK
Utrop: 3 000 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 77, 4 mark 1686. 21,34 g. Stockholm. Sista årtalssiffran punsad från en 5:a. Lätt rengjord. R.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 77, 4 mark 1686. 21,34 g. Stockholm. Sista årtalssiffran punsad från en 5:a. Lätt rengjord. R. Ex Ottar Ertzeid del I, Misab auktion 24, nr 454. Ex Misab auktion 9, nr 348. SMB 49. 1/1+)(1+.
Description in ENGLISH: 4 mark 1686.. 21.34 g. Stockholm. The last numeral in date has been re-punched from a 5 to a 6. Lightly cleaned. R. Ex Ottar Ertzeid part I, Misab auction 24, lot 454. Ex Misab auction 9, lot 348. SMB 49. Visa mindre
Lot 207
Aktuellt bud: 4 800 SEK
SEK
Lot 207
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 207
Resultat: 4 800 SEK
Utrop: 2 000 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 81, 4 mark 1690. 20,94 g. Stockholm. SMB 54. 1+)(1+/01.
Description in ENGLISH: 4 mark 1690.. 20.94 g. Stockholm. SMB 54.
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 81, 4 mark 1690. 20,94 g. Stockholm. SMB 54. 1+)(1+/01.
Description in ENGLISH: 4 mark 1690.. 20.94 g. Stockholm. SMB 54. Visa mindre
Lot 208
Aktuellt bud: 8 000 SEK
SEK
Lot 208
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 208
Resultat: 8 000 SEK
Utrop: 8 000 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 85, 4 mark 1694. Stockholm. Fantastiskt exemplar med lyster, obetydligt plantsfel på åtsidan... Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 85, 4 mark 1694. Stockholm. Fantastiskt exemplar med lyster, obetydligt plantsfel på åtsidan. Graderat av PCGS som MS62. SMB 60. 01/0.
Description in ENGLISH: 4 mark 1694. Stockholm. Superb example with lustre, minor planchet flaw on obverse. Graded by PCGS as MS62. SMB 60. Visa mindre
Lot 209
Aktuellt bud: 8 400 SEK
SEK
Lot 209
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 209
Resultat: 8 400 SEK
Utrop: 2 000 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 86, 4 mark 1696. 20,60 g. Stockholm. Rengjord. SMB 63. 1+)(1+/01. DESCRIPTION IN ENGLISH: 4 m.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 86, 4 mark 1696. 20,60 g. Stockholm. Rengjord. SMB 63. 1+)(1+/01.
Description in ENGLISH: 4 mark 1696.. 20.60 g. Stockholm. Cleaned. SMB 63. Visa mindre
Lot 210
Aktuellt bud: 25 000 SEK
SEK
Lot 210
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 210
Resultat: 25 000 SEK
Utrop: 15 000 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 88, 2 mark 1661. 10,41 g. Stockholm. Ettårstyp. Åtsidan med inre ring. Om Karl XI:s tvåmarker.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 88, 2 mark 1661. 10,41 g. Stockholm. Ettårstyp. Åtsidan med inre ring. Om Karl XI:s tvåmarker uttrycker sig tidigare nämnde Berch på följande sätt: "Desse Stockholms caroliner, slagne nästan alla år som konungen regerade, hafwa hwarjehanda variationer i prägeln, dock ingen märkwärdig.". Något korroderad. I övrigt ett vackert och välpräglat exemplar. R. Ex Ulf Nordlind auktion november 2006, nr 316. SMB 64. 1+.
Description in ENGLISH: 2 mark 1661.. 10.41 g. Stockholm. One year type. Obverse with inner ring. Slightly corroded. Else a beautiful and well struck example. R. Ex Ulf Nordlind auction November 2006, lot 316. SMB 64. Visa mindre
Lot 211
Aktuellt bud: 1 000 SEK
SEK
Lot 211
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 211
Resultat: 1 000 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 92b var., 2 mark 1664. 9,73 g. Stockholm. Med mm IK. Plantsfel i kanten. SMB 71. 1. DESCRIPTI.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 92b var., 2 mark 1664. 9,73 g. Stockholm. Med mm IK. Plantsfel i kanten. SMB 71. 1.
Description in ENGLISH: 2 mark 1664.. 9.73 g. Stockholm. Mint mark IK. Planchet flaw at edge. SMB 71. Visa mindre
Lot 212
Aktuellt bud: 1 000 SEK
SEK
Lot 212
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 212
Resultat: 1 000 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 101e, 2 mark 1664. 9,58 g. Stockholm. Med mm IAK. Ett flertal små plantsfel. SMB 119. 1)(1/1+.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 101e, 2 mark 1664. 9,58 g. Stockholm. Med mm IAK. Ett flertal små plantsfel. SMB 119. 1)(1/1+.
Description in ENGLISH: 2 mark 1664.. 9.58 g. Stockholm. Mint mark IAK. A number of small planchet flaws. SMB 119. Visa mindre
Lot 213
Aktuellt bud: 1 100 SEK
SEK
Lot 213
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 213
Resultat: 1 100 SEK
Utrop: 700 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 111b, 2 mark 1666. 10,34 g. Stockholm. Fläckig patina. Ex Misab auktion 30, nr 308. SMB 156... Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 111b, 2 mark 1666. 10,34 g. Stockholm. Fläckig patina. Ex Misab auktion 30, nr 308. SMB 156. 1/1+.
Description in ENGLISH: 2 mark 1666.. 10.34 g. Stockholm. Spotty patina. Ex Misab auction 30, lot 308. SMB 156. Visa mindre
Lot 214
Aktuellt bud: 2 000 SEK
SEK
Lot 214
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 214
Resultat: 2 000 SEK
Utrop: 700 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 116b, 2 mark 1667. 11,27 g. Stockholm. Spår av frånsidans motiv återfinns på åtsidan. Ex Misa.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 116b, 2 mark 1667. 11,27 g. Stockholm. Spår av frånsidans motiv återfinns på åtsidan. Ex Misab auktion 17, nr 287. SMB 163. 1/1+)(1+.
Description in ENGLISH: 2 mark 1667.. 11.27 g. Stockholm. Traces of the reverse struck through on obverse. Ex Misab auction 17, lot 287. SMB 163. Visa mindre
Lot 215
Aktuellt bud: 1 800 SEK
SEK
Lot 215
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 215
Resultat: 1 800 SEK
Utrop: 700 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 120a, 2 mark 1669. 9,44 g. Stockholm. SMB 183. 1/1+.
Description in ENGLISH: 2 mark 1669.. 9.44 g. Stockholm. SMB 183.
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 120a, 2 mark 1669. 9,44 g. Stockholm. SMB 183. 1/1+.
Description in ENGLISH: 2 mark 1669.. 9.44 g. Stockholm. SMB 183. Visa mindre
Lot 216
Aktuellt bud: 1 000 SEK
SEK
Lot 216
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 216
Resultat: 1 000 SEK
Utrop: 700 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 122a var., 2 mark 1671. 10,19 g. Stockholm. Litet porträtt, höga kronor. Litet kantex. 1/1+... Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 122a var., 2 mark 1671. 10,19 g. Stockholm. Litet porträtt, höga kronor. Litet kantex. 1/1+.
Description in ENGLISH: 2 mark 1671.. 10.19 g. Stockholm. Small portrait, tall crowns. Minor edge clip. Visa mindre
Lot 217
Aktuellt bud: 850 SEK
SEK
Lot 217
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 217
Resultat: 850 SEK
Utrop: 700 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 127b, 2 mark 1674. 10,10 g. Stockholm. Svagt korroderad. SMB 206. 1/1+. DESCRIPTION IN ENGLIS.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 127b, 2 mark 1674. 10,10 g. Stockholm. Svagt korroderad. SMB 206. 1/1+.
Description in ENGLISH: 2 mark 1674.. 10.10 g. Stockholm. Lightly corroded. SMB 206. Visa mindre
Lot 218
Aktuellt bud: 4 200 SEK
SEK
Lot 218
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 218
Resultat: 4 200 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 129b, 2 mark 1676. 10,20 g. Stockholm. Rengjord. Ex Misab auktion 12, nr 1031. SMB 211. 1+. D.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 129b, 2 mark 1676. 10,20 g. Stockholm. Rengjord. Ex Misab auktion 12, nr 1031. SMB 211. 1+.
Description in ENGLISH: 2 mark 1676.. 10.20 g. Stockholm. Cleaned. Ex Misab auction 12, lot 1031. SMB 211. Visa mindre
Lot 219
Aktuellt bud: 3 100 SEK
SEK
Lot 219
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 219
Resultat: 3 100 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 132, 2 mark 1678. 9,85 g. Stockholm. Rispor. Vacker patina. R. SMB 217. 1+. DESCRIPTION IN EN.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 132, 2 mark 1678. 9,85 g. Stockholm. Rispor. Vacker patina. R. SMB 217. 1+.
Description in ENGLISH: 2 mark 1678.. 9.85 g. Stockholm. Minor scratches. Appealing patina. R. SMB 217. Visa mindre
Lot 220
Aktuellt bud: 900 SEK
SEK
Lot 220
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 220
Resultat: 900 SEK
Utrop: 500 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 137, 2 mark 1681. 9,34 g. Stockholm. Varit hängd och delvis polerad. SMB 223. 1/1+. DESCRIPTI.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 137, 2 mark 1681. 9,34 g. Stockholm. Varit hängd och delvis polerad. SMB 223. 1/1+.
Description in ENGLISH: 2 mark 1681.. 9.34 g. Stockholm. Has been mounted, partly polished. SMB 223. Visa mindre
Lot 221
Aktuellt bud: 4 300 SEK
SEK
Lot 221
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 221
Resultat: 4 300 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 139, 143 och 149., 2 mark 1683, 1687 och 1693. 10,13 g, 11,04 g och 10,28 g. Lot om tre exemp.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 139, 143 och 149., 2 mark 1683, 1687 och 1693. 10,13 g, 11,04 g och 10,28 g. Lot om tre exemplar. Diverse skador kan förekomma. SMB 226, 230 och 236. VK.
Description in ENGLISH: 2 mark 1683, 1687 och 1693.. Lot of 2 marks, dated 1683, 1687 and 1693. 10.13 g, 11.04 g and 10.28 g respectively. Stockholm mint. Various types of damage. SMB 226, 230 och 236. Visa mindre
Lot 222
Aktuellt bud: 4 000 SEK
SEK
Lot 222
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 222
Resultat: 4 000 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 142, 146 och 152., 2 mark 1686, 1690 och 1696. 9,35 g, 9,88 g och 10,06 g. Lot om tre exempla.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 142, 146 och 152., 2 mark 1686, 1690 och 1696. 9,35 g, 9,88 g och 10,06 g. Lot om tre exemplar. Diverse skador kan förekomma. SMB 229, 233 och 239. VK.
Description in ENGLISH: 2 mark 1686, 1690 och 1696.. Lot of three 2 marks 1686, 1690, 1696. 9.35 g, 9.88 g and 10.06 g respectively. Stockholm mint. Various types of damage may occurr. SMB 229, 233 and 239. Visa mindre
Lot 223
Aktuellt bud: 1 400 SEK
SEK
Lot 223
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 223
Resultat: 1 400 SEK
Utrop: 500 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 148, 2 mark 1692. 9,97 g. Stockholm. Små repor på frånsidan. SMB 235. 1+. DESCRIPTION IN ENGL.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 148, 2 mark 1692. 9,97 g. Stockholm. Små repor på frånsidan. SMB 235. 1+.
Description in ENGLISH: 2 mark 1692. 9.97 g. Stockholm. Small scratches on reverse. SMB 235. Visa mindre
Lot 224
Aktuellt bud: 8 400 SEK
SEK
Lot 224
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 224
Resultat: 8 400 SEK
Utrop: 1 500 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 156a)(157a, 1 mark 1664. 4,84 g. Stockholm. Varit korroderad. Många små rispor. Annars ett va.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 156a)(157a, 1 mark 1664. 4,84 g. Stockholm. Varit korroderad. Många små rispor. Annars ett vackert exemplar. R. SMB -. 1+.
Description in ENGLISH: 1 mark 1664.. 4.84 g. Stockholm. Corroded. Numerous small scratches. R. SMB -. Visa mindre
Lot 225
Aktuellt bud: 14 000 SEK
SEK
Lot 225
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 225
Resultat: 14 000 SEK
Utrop: 3 000 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 162, 1 mark 1669. 5,36 g. Stockholm. Vi känner till fyra exemplar, utöver detta, i privat ägo.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 162, 1 mark 1669. 5,36 g. Stockholm. Vi känner till fyra exemplar, utöver detta, i privat ägo. RR. Ex Ahlström auktion 32, nr 300. Ex Manne Jakobsson 1965. Ex Georg de Laval 1941. Ex Isidor Adolf Bonnier 1933, D. Holmberg auktion 150 (1932), nr 593. Auktionen blev inställd och såld på annat vis. SMB 268. 1?/1)(1.
Description in ENGLISH: 1 mark 1669.. 5.36 g. Stockholm. We have recorded four examples in addition to the herewith offered piece, in private hands. RR. Ex Ahlström auction 32, lot 300. Ex Manne Jakobsson 1965. Ex Georg de Laval 1941. Ex Isidor Adolf Bonnier 1933, D. Holmberg auction 150 (1932), lot 593. The auction was cancelled and all items disposed by other means. SMB 268. Visa mindre
Lot 226
Aktuellt bud: 3 600 SEK
SEK
Lot 226
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 226
Resultat: 3 600 SEK
Utrop: 1 500 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 168, 1 mark 1683. 4,78 g. Stockholm. Vacker patina. R. SMB 278. 1/1+. DESCRIPTION IN ENGLISH:.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 168, 1 mark 1683. 4,78 g. Stockholm. Vacker patina. R. SMB 278. 1/1+.
Description in ENGLISH: 1 mark 1683.. 4.78 g. Stockholm. Beautiful patina. R. SMB 278. Visa mindre
Lot 227
Aktuellt bud: 1 000 SEK
SEK
Lot 227
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 227
Resultat: 1 000 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 171, 1 mark 1686. 5,10 g. Stockholm. Sista årtalssiffran punsad på en 5:a. Åtsidan med plants.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 171, 1 mark 1686. 5,10 g. Stockholm. Sista årtalssiffran punsad på en 5:a. Åtsidan med plantsrispor. SMB 281. 1/1+.
Description in ENGLISH: 1 mark 1686.. 5.10 g. Stockholm. Last digit in date punched over a 5. Obverse with adjustment marks. SMB 281. Visa mindre
Lot 228
Aktuellt bud: 3 400 SEK
SEK
Lot 228
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 228
Resultat: 3 400 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 176 och 179, 1 mark 1691, 1694. 5,09 g och 4,83 g, Stockholm. Lot om 2 st. mynt. Diverse skad.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 176 och 179, 1 mark 1691, 1694. 5,09 g och 4,83 g, Stockholm. Lot om 2 st. mynt. Diverse skador kan förekomma. 1 mark 1691 är Ex Sven Svensson, SNF auktion 153, nr 28. SMB 286 och 289. VK.
Description in ENGLISH: 1 mark 1691, 1694.. 5.09 g and 4.83 g respectively. Lot of two coins. Various damage may be present. 1 mark 1691 is Ex Sven Svensson, SNF auction 153, lot 28. SMB 286 och 289. Visa mindre
Lot 229
Aktuellt bud: 1 500 SEK
SEK
Lot 229
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 229
Resultat: 1 500 SEK
Utrop: 700 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 190b och 209b, 4 öre 1667, 2 öre 1665 IK. 3,24 g och 1,95 g. Stockholm. Lot om två mynt. 2 ör.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 190b och 209b, 4 öre 1667, 2 öre 1665 IK. 3,24 g och 1,95 g. Stockholm. Lot om två mynt. 2 öret med vacker patina. SMB 304 och SMB -. VK.
Description in ENGLISH: 4 öre 1667, 2 öre 1665 IK.. 3.24 g and 1.95 g. Stockholm. Lot oof two coins. The 2 öre has an appealing patina. SMB 304 and SMB -. Visa mindre
Lot 230
Aktuellt bud: 7 200 SEK
SEK
Lot 230
Godkänn bud

SEK

21 % köparprovision tillkommer

Lot 230
Resultat: 7 200 SEK
Utrop: 3 000 SEK
Mynt, Sverige. Karl XI, SM 254a, 2 öre 1675. 1,41 g. Landskrona. Mm. Glödghakar. Obetydliga plantsfel och ärgfläckar. SM.. Läs mer Mynt, Sverige. Karl XI, SM 254a, 2 öre 1675. 1,41 g. Landskrona. Mm. Glödghakar. Obetydliga plantsfel och ärgfläckar. SMB 440. 1+/01.
Description in ENGLISH: 2 öre 1675.. 1.41 g. Landskrona. Mint mark glow hooks. Insignificant planchet flaws and verdigris. SMB 440. Visa mindre

Vi hos Myntkompaniet / AB Philea är specialister på numismatik, det vill säga läran om betalningsmedel och relaterade objekt; Exempelvis mynt, sedlar, polletter och medaljer. Vi finns för dig som vill värdera mynt, sälja mynt eller köpa mynt, samt håller ett antal myntauktioner i Sverige varje år för att tillfredsställa myntsamlare, samt allmänhetens behov av att kunna värdera och sälja sin myntsamling eller enstaka objekt.

Våra numismatiker är medlemmar i Svenska Numismatiska Föreningen och företaget Myntkompaniet / AB Philea är medlemmar i Internationella Mynthandlarförbundet (IAPN) som en av endast två svenska och tre nordiska medlemmar.

Myntets historia i modern mening startade i Lydien (nuvarande Turkiet) ca 650 år f.kr. - denna period kallas antika mynt fram till Byzantinska mynt upp till ca 1000-talet. Det finns många sällsynta och eftertraktade mynt från denna period, men också mycket vanliga romerska bronsmynt och silvermynt som präglades i stora upplagor. De flesta antika guldmynt är eftertraktade samlarmynt. De första nordiska mynten präglades i Danmark under tidig vikingatid. Det finns utländska mynt i princip från alla världens hörn och en bred internationell krets av mynt- och sedelsamlare inom mynthandeln.

Historien för svenska mynt börjar i slutet av 900-talet med vikingatida mynt präglade i Sigtuna under Olaf Skötkonung. De första svenska guldmynten slås under Gustav Vasas regering under 1500-talet, men det är först under 1600-talet som den nya myntfoten med dukat som valör slår igenom, och fortsätter att vara i bruk fram till slutet av 1800-talet. Under Oscar II's regeringsperiod byter Sverige och övriga Norden år 1873 valuta till kronor och ören, varvid vid fick nya mynt i valörerna 1 öre, 2 öre , 5 öre, 10 öre, 25 öre, 50 öre, 1 krona, 2 kronor, 5 kronor, 10 kronor och 20 kronor. Inledningsvis var 5, 10 och 20 kronor i guld. Idag finns endast 1 krona, 2 kronor, 5 kronor och 10 kronor som mynt, emedan svenska sedlar har valörer från 20 kronor upp till 1000 kronor. Den största valören som utgivits i Sverige var en sedel med valör 10000 kronor som utkom 1939 och sedan igen 1958, dessa är eftertraktade samlarobjekt bland sedelsamlare.

Utländska sedlar har funnits sedan 1300-talet i Kina under Yuen-dynastin och Ming-dynastin, för att i västvärlden först återuppstå i Sverige under Johan Palmstruch som grundade Stockholm Banco år 1656 och började ge ut sedlar 1661. Efter några år gick banken i konkurs och detta ledde till att Sveriges Riksbank grundades 1668, då staten insåg att det fanns ett behov av en bank som folk litade på. Specimen sedlar och provtryck av sedlar finns från åtskilliga tidsperioder, och under en tid på 1800-talet fanns många privatbankssedlar i Sverige som cirkulerade jämte riksbankssedlar. Dessa privatbankssedlar är idag eftersökta av samlare.

En annan gren inom numismatiken är medaljer - som är myntliknande artistiska föremål, som saknat giltighet som betalningsmedel och därför inte kan betraktas som mynt. Kungliga medaljer av regenter och historiska händelser har traditionellt varit det vanligaste motivet och funnits sedan romarriket, men även personmedaljer har funnits i århundraden. Prismedaljer såsom vid exempelvis OS delas ut i form av guldmedalj, silvermedalj och bronsmedalj är också eftertraktade samlarobjekt av numismatiker eller sportentusiaster.