Vapentyp (10)

×
Lot 2115
Aktuellt bud: 2 800 SEK
SEK
Lot 2115
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2115 K
Resultat: 2 800 SEK
Utrop: 1 500 SEK
Sweden. Facit 7b1, 8c, 11d1 brev, 5+5+9+30 öre on a cover written by Queen LOVISA OF Sweden to her former governess. Can.. Läs mer Sweden. Facit 7b1, 8c, 11d1 brev, 5+5+9+30 öre on a cover written by Queen LOVISA OF Sweden to her former governess. Canc. Stockholm 2.10.1866 via Lübeck Lauenburg 5.10 to The Netherlands, s'Gravenhahe 6.10.66. Cert. HOW 3 (1,3,4,4) 4,3. Very nice ex. Visa mindre
Lot 2116
Aktuellt bud: 4 400 SEK
SEK
Lot 2116
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2116
Resultat: 4 400 SEK
Utrop: 1 500 SEK
Sweden. Facit 7f1 *, 5 öre light yellow-green, perforation of 1865. in block of 16. Two ex def. SEK 23800 Sweden. Facit 7f1 *, 5 öre light yellow-green, perforation of 1865. in block of 16. Two ex def. SEK 23800 Visa mindre
Lot 2117
Aktuellt bud: 5 800 SEK
SEK
Lot 2117
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2117 P
Resultat: 5 800 SEK
Utrop: 3 000 SEK
Sweden. Facit 7-12 stpl, 5 - 50 öre. Collection with "Huvudtyperna". 5 öre 27 ex, 9 öre 19 ex, 12 öre 22 ex, 24 öre 26 e.. Läs mer Sweden. Facit 7-12 stpl, 5 - 50 öre. Collection with "Huvudtyperna". 5 öre 27 ex, 9 öre 19 ex, 12 öre 22 ex, 24 öre 26 ex, 30 öre 27 ex and 50 öre 16 ex. SEK c. 75.000 Visa mindre
Lot 2118
Aktuellt bud: 1 000 SEK
SEK
Lot 2118
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2118 K
Resultat: 1 000 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Sweden. Facit 7-12N1 *, 1885 Reprints. Beautiful and mainly well-centered set (6). SEK 5500 Sweden. Facit 7-12N1 *, 1885 Reprints. Beautiful and mainly well-centered set (6). SEK 5500 Visa mindre
Lot 2119
Aktuellt bud: 1 300 SEK
SEK
Lot 2119
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2119
Resultat: 1 300 SEK
Utrop: 1 000 SEK
Sweden. Facit 8 stpl, 9 öre violet, six copies in mixed quality. SEK 13200 Sweden. Facit 8 stpl, 9 öre violet, six copies in mixed quality. SEK 13200 Visa mindre
Lot 2120
Aktuellt bud: 2 000 SEK
SEK
Lot 2120
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2120
Resultat: 2 000 SEK
Utrop: 2 000 SEK
Sweden. Facit 8d *, 9 öre blue-violet. in block of four. SEK 24500 Sweden. Facit 8d *, 9 öre blue-violet. in block of four. SEK 24500 Visa mindre
Lot 2121
Utrop 4 000 SEK
SEK
Lot 2121
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2121 K
Utrop: 4 000 SEK
Sweden. Facit 9c2 brev, 2×12 öre on beautiful insufficiently prepaid 3-fold cover sent from STOCKHOLM 25.2.1867 to Norwa.. Läs mer Sweden. Facit 9c2 brev, 2×12 öre on beautiful insufficiently prepaid 3-fold cover sent from STOCKHOLM 25.2.1867 to Norway. Notations "Breflåda" (letter box) and postage due amount "11" (skilling). Signed by OP. Scarce and superb. Visa mindre
Lot 2122
Utrop 5 000 SEK
SEK
Lot 2122
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2122 K
Utrop: 5 000 SEK
Sweden. Facit 9e2 brev, 12 öre ultramarine blue, from THE PROOF PLATE (delivery (print) 43), on beautiful cover sent fro.. Läs mer Sweden. Facit 9e2 brev, 12 öre ultramarine blue, from THE PROOF PLATE (delivery (print) 43), on beautiful cover sent from LUND 18.9.1863 to Vingåker. Scarce and sought-after. Visa mindre
Lot 2123
Utrop 1 200 SEK
SEK
Lot 2123
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2123 K
Utrop: 1 200 SEK
Sweden. Facit 9h1 brev, 12 öre bright ultramarine on beautiful recorded cover with cancel REGISTR:, sent from STOCKHOLM 30.1.1862 to Gothenburg. Sweden. Facit 9h1 brev, 12 öre bright ultramarine on beautiful recorded cover with cancel REGISTR:, sent from STOCKHOLM 30.1.1862 to Gothenburg. Visa mindre
Lot 2124
Utrop 1 200 SEK
SEK
Lot 2124
Godkänn bud

SEK

Köparprovisionen är 25 %

Lot 2124 K
Utrop: 1 200 SEK
Sweden. Facit 11 brev, 30 öre on beautiful cover sent from GÖTEBORG 25.11.1871 to the Netherlands. Transit pmk PKXP Nr 2.. Läs mer Sweden. Facit 11 brev, 30 öre on beautiful cover sent from GÖTEBORG 25.11.1871 to the Netherlands. Transit pmk PKXP Nr 2 27.11.1871 and arrival pmk AMSTERDAM 29.NOV.71. Visa mindre

Svenska frimärken och försändelser omfattar en mängd möjliga samlingsområden. Det enskilda föremålet är, i sig, inget egentligt samlingsområde utan det är när man sätter samman ett antal objekt med någon gemensam nämnare som det blir en samling.

Philea erbjuder ett mycket stort utbud vid sina auktioner, ett utbud som passar alla plånböcker. Det innebär att om du vill sälja så är Philea också en bra partner.

Svenska frimärken ger en spännande inblick i Sveriges historia, kultur, natur, vetenskapliga landvinningar, berömda personligheter och mycket, mycket mer. Frimärken delas ibland in i kategorierna bruksfrimärken, jubileumsfrimärken, välgörenhetsfrimärken, tjänstefrimärken, lösenfrimärken och övriga frimärken.

Ostämplade frimärken med eller utan varianter, stämplade frimärken, olika ortsstämplar, stämplar från ett visst geografiskt område (exvis län) är bara några exempel på hur man kan samla. Man söker stämplar som är placerade mitt på frimärket, rättvända och med all information i stämpeln läsbar. En viss frimärksutgåva, exvis skilling banco eller Gustaf V Medaljong, är ett sätt att samla. Samlar man ostämplade frimärken ska dessa, i regel, vara med oskadad originalgummering på baksidan. För de allra äldsta svenska frimärkena är dock detta nästan omöjligt.

Provtryck, frimärken med visst tema, feltryckta frimärken eller olika slags s k miniark (block) med frimärken är också samlingsområden inom denna kategori, eller kan ingå i samlandet av en viss frimärksutgåva. Feltryckta frimärken kan vara väldigt eftertraktade, och därmed dyra.

Häften med frimärken är ett särskilt samlingsområde. Där söker man häften med postens olika markeringar (cylindersiffror, ryggtryck, kontrollnummer mm) men även varianter (fel) vid tryckning av såväl frimärken som häftesomslag.

Brev och handskrifter ingår i denna kategori också liksom dokument med anknytning till postverksamhet samt postens olika blanketter och etiketter. Att beskriva ett geografiskt områdes posthistoria med brev, frimärken, dokument mm är ett populärt sätt att samla, där även annat än frimärken och rena försändelser ingår. Ett annat sätt att samla är att beskriva typer av posttjänster såsom lösenbrev, censurbrev, krigsfångepost eller flygpost. Även brev, dokument och försändelser ”före frimärkstid”, d v s före 1855, bör vara med om sådana finns. Det kallas förfilateli.

När man letar efter objekt till sin samling kan det vara lönsamt att söka s k utförsäljningsobjekt, d v s objekt som säljs till särskilt lågt pris. Många gånger är det just sådant material som saknas i den egna samlingen och därmed fyller igen en förarglig lucka.