Lot 401

Tokens, Sweden. Sti 30:45-46, AVESTA KOPPAR OCH JÄRNVERK. Tokens for 1 tunna and 12 tunnor for carriage of sand. 01-01/0.


Avslutad