Lot 2831

Coins, Sweden. Karl, Riksföreståndare, SM 31a, 1 fyrk 1601. 0,99 g. 1+/01.


Avslutad