Lot 2827

Coins, Sweden. Gustav Vasa, SM 81, 1 fyrk 1528. Typ XII, 0,75 g. 1?/1.


Avslutad