Lot 1366 K

Sweden. Cover. About 30 forms, i.a. ang. damaged cover, Postage Due, Receipt, "Kvitto å tjänstefrankotecken", Very beautiful-PS-rek 1898 and "Avi En värdeförsändelse" 1918 and the like.


Avslutad