Lot 96

Sweden. Utlandsanknytning. Norway. Prepaid letter sent from CARLSTAD 9.11.1852 via Kongsvinger to Kongsberg.


Avslutad