• Hem
  • Program och visningstider: Auktion 383

Auktionsprogram


Onsdag 17 mars:
10:00 – Sverige, förfilateli-Ringtyp (objekt 4001–4366)
11:30 - Sverige, Oscar II-modernt + helsaker och försändelser (objekt 4367-4852)
14:00 - Sverige, samlingar (objekt 4853-5121)
15:15 - 100 SEK-objekt (objekt 5122-5329)
Torsdag 18 mars:
10:00 - Norden (objekt 5330-5562)
11:00 - Samlingar Europa, Hela världen, motiv (objekt 5566-5706)
12:00 - Utomnorden A-Ge (objekt 5707-6004)
13:30 - Utomnorden Gh-Z (objekt 6005-6339)
15:00 – Numismatik; övrigt (objekt 6342–6446)

Visning

Måndag-onsdag 15-17 mars, 10:00-18:00

Påseendesändningar kan ej expedieras, men fotokopior kan erhållas gratis i mindre antal. Dessutom kan vi sända scannade bilder via mail om bild ej visas på auktionssidan; sänd begäran om bilder till scans@philea.se.

Generella visningstider för våra auktioner

Kvalitetsauktioner i Stockholm (2 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag vanligtvis onsdag.

Visning normalt åtminstone måndag–tisdag i auktionsveckan 10:00–18:00, onsdag 10:00–15:00.

Myntauktioner i Stockholm (2 eller fler per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag lördag.

Visning normalt åtminstone torsdag 12:00–19:00, fredag 10:00–19:00, lördag 10:00–18:00.

Internationella auktioner i Stockholm (6 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag vanligtvis onsdag.

Visning normalt tisdag i auktionsveckan 10:00–17:00.

Internetauktioner i Stockholm (4 eller fler per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag vanligtvis onsdag.

Visning normalt tisdag i auktionsveckan 10:00–17:00.