Lot 189

Mynt, Sverige. Adolf Fredrik, SM 169, 2 öre SM 1760. 28,28 g. Avesta. Litet ärg. SMB 172. 1+.
Description in ENGLISH: 28.28 g. Avesta. Minor verdigris. SMB 172.


Ended