Lot 533

Medals, non-regal, Sweden. Idrottsföreningarnas Riksförbund, by A. Lindberg. Silver, 43.79 g. 01.


Ended